36.IZLAIDUMS (1990./1991.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – RUTA ŠPŪLE

INGA ANCĀNE

ILZĪTE ANTIŅA

GINTA AVENA

ILZE BALGALVE

DACE BĒRZIŅA

IGORS BITELIS

SARMĪTE CIRMANE

AIVIS CĪRULIS

VITA GALILEJEVA

ANETE GRĪNBERGA

DACE JUME

SANDRA KRŪMIŅA

MAREKS MŪRMANIS

ANDRIS PLŪME

MĀRTIŅŠ RIŽA

SANDRIS SKUDRA

IVETA ŠPELS

MARITA RADVILĀVIČUS

37.IZLAIDUMS (1991./1992.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – INGUNA BAUERE

KRISTĪNE BLUĶE

ANDIS BOGDANOVS

IVITA FRĪDVALDE

DITA JAKOVĻEVA

ARNIS JANSONS

ULDIS JANSONS

PĒTERIS SPILVA

IVETA STAROSTINA

DACE STEPANOVIČA

JANA VOZŅESENSKA

JĀNIS ZELČS

38.IZLAIDUMS (1992./1993.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA ŠPELA

PĀRSLA CIRMANE

EVITA EGLĪTE

ILDZE GRĪNBERGA

VIVITA KRĒSLIŅA

IEVA MIĶELSONE

ALLA OLDERMANE

JĀNIS RIŽA

INGA ROMANOVA

ANDA SARMULE

VOLDEMĀRS ŠPELS

KARĪNA VAIŠĻA

39.IZLAIDUMS (1993./1994.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – SARMĪTE DADEIKA

 DACE APLOCIŅA

AMANDA BEĶERE

LAURIS FRĪDVALDS

INESE ĢĒRMANE

IVETA ĢĒRMANE

LAURIS JANSONS

ILZE JUME

MAIGURS MŪRMANIS

KRISTĪNE VĪTOLIŅA

ILUTA NEBARE

INGA OZOLA

MĀRIS OZOLS

RAIVIS PILIŅŠ

ILZE PINNE

DACE PLINKA

JĀNIS SIRMAIS

VĒSMA STEPĀNOVA

40.IZLAIDUMS (1994./1995.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – LOLITA ŽAGARE

KRISTAPS APELIS

AGNESE AVOTIŅA

INESE BOGDANOVA

RIHARDS CELMIŅŠ

ZIGMĀRS EZERIETIS

GUNITA GRAUDIŅA

SANITA KALVĀNE

KRISTĪNE MOZGA

INGA PEĻŅA

ĢIRTS PRAULĪTIS

VERONIKA SUHOMĻINOVA

LĪGA TERIŠKA