41.IZLAIDUMS (1995./1996.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – TATJANA GORBĀNE, VIJA ASARE

IVARS AŅINS

DACE BANKOVA

MAREKS BARINSKIS

MĀRIS BĒRZIŅŠ

ANDRIS DZVINKO

LILITA EVERTE

MĀRIS GORBĀNS

INITA JANSONE

GUNDEGA KAMERĀDE

JEĻENA KIRILOVIČA

BAIBA KRŪMIŅA

SELGA KUKIANE

INGA KVANTE

SANITA PAVLOVIČA

JĀNIS SUPE

ZINTA TOMSONE

DIDZIS PINKA

LIENE PURVIŅA

EVA ŠTĀLE

KRISTĪNE BIŠERE

ANITA EIDUKA

INGUNS FREIMANIS

VIKTORIJA GUSARE

GUNITA ILSTERE

DAINIS KANDERS

LELDE KARLOVA

GINTS KORSIKOVS

SINTIJA LĪVIŅA

MAIJA MIĶELSONE

INESE VAITKEVICA

GATIS ZAVIŠS

42.IZLAIDUMS (1996./1997.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – MAIJA SĪMANE, JURIS SĪMANIS

GUNDA ĀRNE

IEVA CĪRULE

LINDA DADEIKA

SALVIS GAIGALS

ULDIS GLĀZERS

ĢIRTS GOBA

INGUNA BRANTE

INESE GRĪNFELDE

ĢIRTS ĢĒĢERIS

KĀRLIS INĶĒNS

ELĪNA KALNIŅA

ILZE KALNIŅA

DITA KAĻĶE

LIENĪTE KRŪMIŅA

 GUNTARS LAZDIŅŠ

DAIGA OLŠEVSKA

IVO OLTE

MĀRIS SMALIĶIS

LOLITA VUĻA

GATIS PIZĀNS

OSKARS ROZENTĀLS

INDRA STRĒLNIECE

DAINA TAŠKOVA

AGITA TENČA

INITA TITĀNE

SANITA VAŠILE

VANDA ŽEMAITUKA

JOLANTA BALODE

EDGARS BĒRZKALNS

ALVIS BOGDANOVIČS

GINTS CIMDIŅŠ

UNA LEJNIECE

SANITA LŪKA

MĀRIS MINCENBERGS

GUNTA SLOKA

43.IZLAIDUMS (1997./1998.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – GUNTA RIŽA, MIRDZA ZOMMERE

VALTERS BABRIS

ULDIS BALODIS

DACE BIŠERE

NORMUNDS BRIKMANIS

ZANE CERCINA

MĀRTIŅŠ DADEIKS

DZINTARS DĀRZIŅŠ

EVITA GAILĪTE

JURIS GORBĀNS

RAIVIS HEISELIS

BAIBA IGNAŠA

JĀNIS ILSTERIS

DIĀNA JUKNA

JĀNIS KALVIS

EVIJA KAMERĀDE

LĪGA KANDERE

ANETE LAPIŅA

KĀRLIS MŪRIŅŠ

JĀNIS ONTUŽĀNS

SOLVITA OZOLIŅA

JANEKS PAVLOVIČS

DACE RADVILAVIČA

OSKARS SIRMAIS

JURIS SLAVĒNS

OSKARS SPILVA

LINDA TUNTE

MĀRTIŅŠ ŽIDELIS

JĀNIS BĒRZIŅŠ

LINDA BĒRZKALNE

AIVARS GRAUDIŅŠ

BAIBA KRŪMIŅA

LINDA SAULĪTE

LIENE VAITKEVICA

ANDIS ZAĻKALNS

44.IZLAIDUMS (1998./1999.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – ZINAĪDA TOLLA, TATJANA GORBĀNE

JĀNIS AZACIS

GATIS APINIS

AGNESE BALODE

KRISTĪNE BEĶERE

ILZE BĒRZIŅA

ILONA GAVARĀNE

AIGA GRAUDUMA

INGA JANSONE

ALDIS KALNIŅŠ

ARVIS KAŽOKS

VILNIS KVANTE

 JĀNIS LAZDIŅŠ

AIGA LESNIECE

DITA MAĻINOVSKA

INESE MISIŅA

SANDIJA MIŠKO

AINĀRS PUCIS

LAUMA RIŽA

IVETA SPRIŅĢE

VIJA STEPĀNOVA

KĀRLIS STRĒLNIEKS

IEVA ŠAKARE

JĀNIS TRĒZIŅŠ

ANDRIS ŽĒPERS

DACE AZACE

DZINTRA BLUĶE

GUNA DZENE

KASPARS DZENIS

SALVIS DZENIS

SANITA KRĒSLIŅA

GUNITA KOSCINKEVIČA

ILUTA KUSTOVA

UĢIS LEJNIEKS

KRISTĪNE SOTAKA

45.IZLAIDUMS (1999./2000.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – ANTRA EŠKINA, AGITA KRAMA

LĪGA RANTIŅA

GUNTIS AZACIS

ZIGMĀRS BABRIS

JĀNIS BALTPUTNS

LĪGA DAĻECKA

AGNESE GATERE

KASPARS KĀRKLIŅŠ

GUNDEGA KORSIKOVA

DANA LASMANE

KASPARS LIELBĀRDIS

ANDIS SAULĪTIS

KASPARS STUPELIS

DAILA VEISMANE

LĪGA ZARIŅA

JEVGĒŅIJS ARHIPOVS

ILVARS GRIMZA

VAILA AUZIŅA

ALDIS BRAUNS

ZAIGA BURDAJA

MĀRĪTE DAIDERE

SVETLANA DMITRIJEVA

DAIGA DUMPE

IRITA GRAUDIŅA

AGRITA KAĻVĀNE

EDGARS KAZLAUSKIS

EVITA KUZMINA

LAURA LABZOVA

ELĪNA MĀLNIECE

ILVA PIZĀNE

JOLANTA RAGOZINA

ANDA RIŽA

AIJA SARKANE

DZINTRA SPILVA

INESE TAŠKOVA

IVETA TOLLA

DAINA TRUPAVNIECE

LĪGA LIEPA