51. IZLAIDUMS (2005./2006.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – AGITA KRAMA, AGITA BĒRZIŅA, ANTRA EŠKINA

AĻONA AĻEKSEJEVA

KRISTĪNE BARŪKLE

LAURA CĪRULE

DACE JANSONE

INDRA JUKĒVICA

ULDIS KONOPACKIS

INGA KUPČA

LAUMA ĶEVERE

ILZE OKSA

LĀSMA PIRUŠKA

ILZE PIZĀNE

SIGNE POLE

SANDRA POPLAVSKA

LINDA PURVIŅA

IEVA ŠREIBERE

ELMĀRS VEINBERGS

MONTA VĪTOLIŅA

LĪGA ZĀRDIŅA

BAIBA ZEPA

ASTRA ĀRNE

DIDZIS DAĻECKIS

MĀRTIŅŠ DUKSIS

GUNA INDRIKSONE

VALDIS JAKUŠONOKS

LAUMA KALNIŅA

ANDA KAZAKA

SANTA KĻEBA

HELMUTS LOVČINOVSKIS

DZINTARS LUDŽENIEKS

ARMANDS MIVRENIEKS

LĪVA NAUDIŅA

KĀRLIS NEBARS

DAINA PRIEDE

LAURIS RAKAUSKIS

INDRA REINSONE

GATIS SILIŅŠ

IVANDA ŠPORE

ARNIS TUNTE

LAIMONIS ZARIŅŠ

EDIJS ZUTERS

AIGARS AMPERMANIS

LINDA AVENA

RAITIS ČAVIŅŠ

PĒTERIS ČERNOMORDS

LIENE DAĻECKA

ANDIS ENGERIS

ARTŪRS GAILĪTIS

ALEKSANDRS GARBARS

SINTIJA JEŠKINA

INESE KALVE

INTARS KAPTEINIS

GATIS KRIEVIŅŠ

SOLVITA KULIŠA

ILVIJA KUMSĀRE

SANITA LIELUPE

ANDRIS ĻEBEDEVS

MADARA MARTINSONE

SANDIS MŪRNIEKS

ANDRIS PIKAĻEVS

IGORS PIVOVAROVS

NORMUNDS PRĪSIS

MAIRITA SPROĢE

JĀNIS ZŪZANS

JĀNIS ZVIRGZDIŅŠ

RENĀRS ŽAIME

52. IZLAIDUMS (2006./2007.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – ILONA STRELKOVA, VIZBULĪTE KALNIŅA

     INESE ASARĪTE

     ALVIS ĀDAMSONS

     DITA EŠKINA

     INTA GRUNSKA

     MONTA KRAVCOVA

     JĀNIS LAUKS

     MONTA LEIBOMA

     SANTA LEIBOMA

     AUSTRIS PUMPURS

     GUNDARS ROMĀNOVS

     LĪGA AKULOVA

     ELĪNA APINE

     ELĪNA BALODE

     LĪGA DALDERE

     IEVA ENGERE

     JĒKABS GAILIS

     DZIRKSTĪTE JANSONE

     GITA JONASE

     ILVIJA LĀCGALVE

     LINDA LIEPIŅA

     DACE ODZIŅA

     INGA OGRIŅA

     VITA ORLOVA

     SANDIS RAKAUSKIS

     BAIBA VILNĪTE

     ELIZABETE VINOVSKA

     INGA ZEILE

     IMANTS ZIEDS

JĀNIS APALUPS

SINDIJA BALGALVE

OKSANA BAZJUKA

KARĪNA BĒRZIŅA

EDGARS CIEKURZNIS

JĀNIS CĪRULIS

ANDREJS EMINASS

AIGARS JAČMENKINS

EDGARS JADZEVIČS

LINDA JONĪTE

MĀRTIŅŠ JUŠKOVS

VLADIMIRS JUŠKOVS

KASPARS KAZEKS

JĀNIS KUPČS

MAIRA ĶEIRĀNE

LĪVA MIĶELSONE

JURIS RONIS

UNDĪNE SPIRĢE

JOLANTA STĀDERE

UĢIS VANAGS

RIHARDS VĪTIŅŠ

ZANE ZELČA

GUNITA ZIRNE

MĀRTIŅŠ ŽĒPERS

53. IZLAIDUMS (2007./2008.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – GUNTA RIŽA, ZINAĪDA TOLLA, ASTRA PIRUŠKA

     REINIS APINIS

     ANDIS BEBRIŠS

     JEĻENA CĪRULE

     MĀRIS DAĻECKIS

     KĀRLIS JĒRIŅŠ

     ZAIGA JURKĀNE

     DZINTARS KRONIS

     ALDIS KUZMANS

     GUNITA LĀCE

     ELĪNA MAJORE

     MĀRTIŅŠ MĀLNIEKS

     RŪSIŅŠ OTERSONS

     TOMS PRAULĪTIS

     PĒTERIS REPELIS

     ARTŪRS STĀDERS

     DĀVIS STRELKOVS

     TOMS ŠĶERBERGS

     RITA TOLLA

     MATĪSS VALDBERGS

     JĀNIS VĪTIŅŠ

     KLĀVS ZĀRDIŅŠ

     MĀRTIŅŠ ZUTERS

     EDGARS ŽAGARS

     MARIJA ĀBOLIŅA

     GATIS BĒRZIŅŠ

     ARTIS BRAUERS

     MADARA BUJĀNE

     LAURA BURDAJA

     AIGARS EŠKINS

     AIVA GAVARE

     ARNITA KALNIŅA

     AIGARS MAKARS

     AGITA MALNAČA

     VISVALDIS MATĪSS

     LINDA OZOLIŅA

     LIENE REPELE

     IVO RUICĒNS

    RITA VĪNAKMENE

KRISTĪNE AKMENE

ILUTA APŠA

RITA ARKLIŅA

DAIGA CĪRULE

ILGMĀRS ČERNIŠEVS

KASPARS KNĀĶIS

JĀNIS KVANTE

DANA LAIVA

EDGARS LUSTE

LIENĪTE MEĻĶE

LAURA PŪGA

AGITA ROMĀNOVA

IEVA ROZENTĀLE

EDGARS ŠVEIDE

ZAIGA TERIŠKA

SABĪNE TIČINA

SERGEJS VEISPALS

JĀNIS VENTERIS

LANA VIHROVA

ARTŪRS ZVEJNIEKS

54. IZLAIDUMS (2008./2009.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – ANTRA EŠKINA, ŽANNA OTERSONE

     KASPARS AKOTS

     ILVA AVOTIŅA

     ARTŪRS AVOTIŅŠ

     ROBERTS BALODIS

     LIENE BĒRZIŅA

     LAURA BRIEDE

     EDGARS BRIEDIS

     KASPARS DAĻECKIS

     JĀNIS GRUNSKIS

     JĀNIS HIVRIČS

     ILVARS JUKĒVICS

     SIGNE KOCIŅA

     OSKARS KUZMANS

     PĒTERIS LĀPSELIS

     LAURA MAJORE

     EVA MIGLINIECE

     VIJA OLTE

     VALTS PRŪSIS

     SANTA ŠOLDRE

     ARTŪRS VĀVERE

EVIJA ČERNIŠEVA

ANDA EGLĪTE

BAIBA GRAUDIŅA

INA JAČMENKINA

AIGARS KIRILOVS

RONALDS KRIEVIŅŠ

IVARS KUMSĀRS

JOLANTA ĶUZE

KRISTĪNE LIEPIŅA

ALISE MIZUKA

ZANE ROLOVA

INGA SPIRIDO

ILZE STĀMERE

IRITA ŠĻAUKSTIŅA

VINETA VASIĻJEVA

UNA ŽAVORONKOVA

EDUARDS ŽĒPERIS

55. IZLAIDUMS (2009./2010.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – ILONA STRELKOVA, BAIBA JĒRIŅA

     ALISE ĀDAMSONE

     DĀVIS BALODIS

     KĀRLIS BĒRZIŅŠ

     JĀNIS BURJOTS

     ILZE DŪMIŅA

     DITA DZENE

     JĀNIS GAVARS

     GUNA GRAVĀNE

     JĀNIS GRUELIS

     GAITS INDRIKSONS

     KRISTAPS KRAVCOVS

     IRITA PLĒĢERE

     LELDE PRŪSE

     SIGITA PUJIŅA

     VAIRA SNIEDZE

     MAREKS SOPULIS

     AGITA STĀDERE

     MĀRĪTE ŠUĻJA

     IEVA TOMAŠA

     ATVARS VILDE

JĀNIS ĀBOLIŅŠ

AUSTRIS ĀRGALIS

JURITA BABECA

RENĀTE BAZJUKA

EDMUNDS DENISENKO

LITA DUMPE

AUSTRIS DUBKEVIČS

LAURA INKENA

AGRIS KRŪMIŅŠ

KRISTĪNE LUSTE

DIDZIS NIEDRIŅŠ

DAGNE OZOLA

JURĢIS PRIEDE

MADARA PŪCE

VIKTORIJA VEINBERGA