Karjeras pasākums 4. klasei

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolas 4. klases skolēni devās uzzināt kā top televīzijas sižeti un raidījumi. Iepazinām raidījumu tapšanu  no scenārija līdz ēteram – uzzinājām, kas slēpjas televīzijas aizkulisēs. Mums bija iespēja redzēt, ko ikdienā dara žurnālisti, operatori un citi televīzijas darbinieki.  Pašiem bija  iespēja iejusties ziņu diktora, žurnālista un operatora lomā. Mēs viesojāmies Vidzemes TV,  kuras saturu veido Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas, un neatkarīgo producentu apvienības. Re:TV nodrošina informācijas – ziņu raidījumu, autorraidījumu, tiešraižu, portretinterviju u.c. aktuālo video materiālu pārraidi no visiem Latvijas reģioniem vienā televīzijas kanālā, kas pieejams ikvienam Latvijas un ārvalstu skatītājam.

Pēc tam viesojāmies Valmieras Olimpiskajā centrā, lai izzinātu un iepazītu profesijas Latvijas sporta nozarē, gūtu  izpratni par sporta nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām,  apzinātu profesijas, kuras vajadzīgas darbam Olimpiskajā centrā. Lekcijas laikā uzzinājām  par sporta organizācijā nodarbinātā personāla profesijām un kompetenci, par profesijās nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām.

Tikšanās ar  pieciem profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā (BMX trases pārzinis, peldēšanas treneris, ledus mašīnas vadītājs, administrators, fizioterapeits).  Katrs profesijas pārstāvis nodrošināja ar pieredzes stāstu par to, kā nonācis līdz savas profesijas izvēlei, iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, par nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, demonstrēja  savas prasmes profesijā, kā arī motivēja un palīdzēja saskatīt karjeras iespējas nākotnes profesijā un atbildēja uz  jautājumiem.

Rigonda Prīse

Pedagogs karjeras konsultants Vecpiebalgas vidusskolā