56. IZLAIDUMS (2010./2011.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – AGITA BĒRZIŅA, RUTA ŠARKOVSKA

     ANDRIS ASARĪTIS

     ANDRIS BALODIS

     JĀNIS BRAUERS

     SANTA BURJOTE

     MARUTA DALDERE

     DACE DINDONE

     BAIBA DUMPE

     EINĀRS EŠKINS

     KRISTĪNE KALNIŅA

     EDIJS KLODŽS

     ELĪNA KRAMA

     ZANE KRĒSLIŅA

     TOMASS KUČINSKIS

     DIDZIS KUZMANS

     ARTŪRS LĀCIS

     MADARA MŪRNIECE

     GUNA ODZIŅA

     ZANE POGULE

     ARTIS ŠARKOVSKIS

     JĀNIS ŠATROVSKIS

     SANTA ŠTĀLE

     IEVA VĀVERE

     MADARA VIRSNIECE

     MATĪSS ZEMGALS

     ZANE ZVEJNIECE

LINDA BLĪGZNA

KRIŠS DRIĶIS

ILVA ENDZELE

MONTA FERSTERE

GINTA JEĻISEJEVA

REINIS KRIEVIŅŠ

SANDIS KRIEVIŅŠ

ZANE LAPKO

SILVA NAVRA

MAREKS PUJIŅŠ

ILZE ROMĀNOVA

ARNIS ROZE

MAIRA SVINCICKA

LAURA VIHROVA

57. IZLAIDUMS (2011./2012.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – ANTRA EŠKINA, ZINAĪDA TOLLA

UNDĪNE DUMPE

LAURA DZENE

MADARA GASIŅA

ANTRA KANUŠNIECE

LINDA KAPARKALĒJA

AGRIS KUZMANS

BAIBA LAPIŅA

MARGARITA MAKSIMOVA

DIĀNA MIESNIECE

MONTA MIESNIECE

SELVIJS OZOLIŅŠ

GUNDARS POGULIS

JĀNIS RUŅĢIS

ELVIS SAULĪTIS

RITA VEINBERGA

JĀNIS ZĀRDIŅŠ

LAURA ČUKURE

ILDZE KRŪMIŅA

ANTA KUZŅECOVA

UNA LIELDIENA

MARIJA ŽIDAVA

ELZA AVENA

VINETA BLĪGZNA

EVERITA EIZENTĀLE

SAMANTA ENDZELE

KRISTAPS ĢĒRMANIS

AINĀRS IRBĪTIS

ZANE JEĻISEJEVA

EDGARS ARNOLDS KALNIŅŠ

KLĀVS KALNIŅŠ

MATĪSS KAULS

KRISTĪNE KĻAVIŅA

JĀNIS KOCIŅŠ

ELĪNA KURSĪTE

LINDA LAZDIŅA

GUNTARS PIĻKA

LAURA PRŪSE

IVITA BUNKA

SANDRA SIRMĀ

KASPARS ŠVEIDE

DĀRTA VILDE

SIGNE VĪTOLIŅA

LĪVA ZILVERE

58. IZLAIDUMS (2012./2013.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ILONA STRELKOVA

GINTS MĀRTIŅŠ INDRIKSONS

JOLANTA JURKĀNE

ANCE KAZĀKA

LAURA KUPČA

ILZE LAPKO

TOMS STRELKOVS

ANCE LIENE ŠATROVSKA

ANCE ŠURIŅA

ŽANETE ZOMMERE

GATIS ZVEJNIEKS

ZIGURDS BAUMANIS

NORMUNDS GAILINS

MĀRTIŅŠ JANSONS

SANDIS OLTE

SANTA PAVLOVIČA

KRISTĪNE PUJIŅA

EVITA STĀDERE

MĀRIS JERMACĀNS

59. IZLAIDUMS (2013./2014.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ŽANNA OTERSONE

JOLANTA KRISTĪNE BURJOTE

SANTA GRUELE

JĀNIS JURKĀNS

DITA KAZAKEVIČA

SIMONA KLODŽA

KRISTĪNE KUZMANE

AIVIS ŠULCS

ELĪNA BLUĶE

KALVIS GOROVENKO

KASPARS KRIEVIŅŠ

LAUMA LĀCE

ROBERTS OZOLS

VLADIMIRS PUŠAKOVS

ATIS SKUDRA

INTARS VALAINIS

HELĒNA AMANE

60. IZLAIDUMS (2014./2015.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – AGITA BĒRZIŅA

JĒKABS BRAUERS

GINTS CĪRULIS

ANETE DZENE

INGUS PĒTERSONS

ELĪZA DĒZIJA SMIRNOVA

RINGOLDS ZVAIGZNE

KĀRLIS APALUPS

KRISTĪNE KLEINBERGA

JĀNIS KRISTIĀNS MELNGAILIS

RIHARDS PRANIS

DAGNE PUJIŅA

DAGNIJA PUJIŅA

JĀNIS RUICĒNS

ZANE VĪTOLIŅA

DĀVIS MATĪSS VOLOŠINS

ALĪDA VUŠKĀNE

ELĪNA ZIVTIŅA