Adventa laiks un Ziemassvētki bērnudārzā

Tieši bērni ir tie, kuri vispatiesāk gaida un visneviltotāk priecājas par svētkiem, bet pieaugušajiem atliek vien dzīvot līdzi bērnu emocijām. Svētku gaidīšana un svinēšana kā ik gadu izvērtās skaista un bagāta: ar apsveikumu gatavošanu un nešanu uz Vecpiebalgas pagasta iestādēm, ar mazo mākslinieču Loretes un Emīlijas gleznu apbrīnošanu, ar rūķu dejām zem bērnudārza logiem, ar audzinātāju sagatavotiem īpašiem Ziemassvētku uzdevumiem 2.Adventa pirmdienas lielajai pastaigai pa bērnudārzu, ar kopīgām dziesmām, dejām, rotaļām, darbnīcām kultūras namā, ar dāvanu nešanu sirmgalvjiem.Ai, bagāti Ziemassvētki! Ar emocijām bagāti…
Paldies! Agita