Aktivitātes programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros

Kultūrizglītības programma ,,Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Vecpiebalgas vidusskolas skolēni jau septembra mēnesī sāka izmantoja Latvijas skolas somas piedāvātās aktivitātes. 23. septembrī  Vecpiebalgas vidusskolas 9. klase, bet 1. oktobrī 8. klase devās mācību ekskursijā uz Līgatni, kur iepazinās ar Līgatnes papīrfabriku un tās vēsturisko mantojumu. Noslēgumā izspēlēja orientēšanās spēli “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”. Tālāk ceļš veda uz Siguldu, uz Turaidas muzeju rezervātu, kur iepazinās ar muzeju pedagoģisko programmu “Uzvārdu došana Vidzemē”. Skolēniem patika lomu spēle, kurā viņi iejutās barona un zemnieku lomās, kā arī risināja krustvārdu mīklas un iesaistījās rotaļās.

Savukārt 29.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 5.klases skolēni projekta Latvijas skolas soma ietvaros devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Skolēni  apmeklēja Imanta Ziedoņa fondu ,,Viegli”, kur  izspēlēja interaktīvu kultūrizglītības nodarbību – izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”. Nodarbības ievaddaļā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa bija veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistīti uzdevumu virknējumi, kuri veicina lasītprasmi, radošumu un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veica trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa pasakās “Pasaka par pogu”, “Kroko un Dils” un “Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt”. Pēc literārās nodarbības skolēni devās uz Rīgas Motormuzeju, kur viņiem bija iespēja gūt pirmās zināšanas un iemaņas inženierzinībās un fizikā, darbojoties tehniski radošajā darbnīcā „Vēja enerģija”.

4.oktobrī 6.klases un 7.klases skolēni apmeklēja Līgatni, kur iepazinās ar izzinošu programmu “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums.” Skolēni iepazinās ar Līgatnes papīrfabriku, unikālo industriāli vēsturisko celtni, kura darbojās gandrīz 200 gadus. Savulaik tas bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kur  ražoja kvalitatīvo rakstāmpapīru gan Latvijā, gan Cariskajā Krievijā – cara Armijas kartēm, papīrus ar ūdenszīmēm utt. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tā eksportē savus saražotos papīrus uz visiem 5 pasaules kontinentiem. No makulatūras, sākot ar 1994.gadu, tika ražoti kvalitatīvi zīmēšanas un akvareļu papīri, kā arī nelielā apjomā papīrs ar ūdenszīmi un melnais papīrs. Pašreiz Līgatnes papīrfabrikā ir iespējams gida pavadībā iepazīties ar papīra ražošanas procesu un aplūkot papīrmašīnu un citas iekārtas.

Latvijas skolas somas programmas ietvaros 5.oktobrī 10.-12. klases skolēni apmeklēja Siguldas tehnoloģiju un izglītības centra “Mazā brīnumzeme” nodarbību “Pašu veidota Latvija”. Nodarbības pirmajā daļā iepazinās ar miniatūrās pasaules maketu mērogā 1:87, kas pārsteidza visus ar pilsētu, lauku un dažādām sadzīves ainām. Izbrīnīja ar kādu māksliniecisko smalkumu veidotas neskaitāmas ēkas, skolas, kafejnīcas, veikali. Pa ielām pārvietojās jaunāko tehnoloģiju auto, darbojās dzelzceļa līnijas ar vilcieniem un ielu apgaismojums. Nodarbības otrajā daļā vadītājs skolēnus mudināja aizdomāties, kādu viņi gribētu redzēt, izveidot un izkopt Latviju. Darbnīcā ar 3D maketu būves iespējām, dažādiem telpiskiem un taktīlajiem materiāliem, izmantojot dažādas mākslinieciskās tehnikas, veidoja savus nākotnes Latvijas maketus. Noslēgumā visus izveidotos maketus savienoja kopā un redzēja, cik dažāda ir mūsu izsapņotā Latvija.