,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”

No 19. līdz 21.augustam Valmierā norisinājās mācības skolu pašpārvalžu līderiem un atbalsta personai-skolotājai ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”. Tās notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Šajās mācībās tika izstrādāta labbūtības ceļakarte, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un uzlabotu psihoemocionālo labbūtību skolā. Mūsu skolas izstrādātās ceļa kartes plāns tika apstiprināts un skolai piešķirts 1000 eiro finansējums tās īstenošanai. Tieši mūsu izstrādātā labbūtības ceļakarte tika atzīta par vienu no veiksmīgākajām, tāpēc tikām uzaicināti uz interviju žurnālā ,,Skolas psiholoģija”. Intervija pieejama žurnāla ,,Skolas psiholoģija” 28. oktobra izlaidumā.

Projekta aktivitāšu mērķis ir veicināt skolēnu saliedētību un savstarpējo mentālo atbalstu. Projekta īstenošanas gaitā, skolēni tiks motivēti socializēties un kopīgi gūt pozitīvas emocijas ar saistošu pasākumu programmu.  Pasākumi fokusēsies uz to, lai skolā veidotos droša, uzklausoša vide atvērtai komunikācijai starp skolēniem un skolotājiem. Tiks padziļināta skolēnu izpratne par atkarību negatīvo ietekmi uz mentālo veselību, kā arī tiks radīts pozitīvs priekšstats par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu kā būtisku daļu no mentālās veselības uzturēšanas.

Turpmāko nedēļu laikā skolā tiks rīkotas dažādas aktivitātes. Aicinām iesaistīties ikvienu!