15.janvārī skolas vadība, vecāku padome un skolas darbinieki atklāja izremontētās telpas Gaismas ielā 6.

Plašs, saulains un gaišs foajē, kur vienmēr smaidīgās dežurantes katru skolas, mākslas programmas audzēkni, kā arī vecākus un ciemiņus sagaida un pavada. Mākslas programmas veidošanas nodarbību klase tagad ir skaisti izremontēta, iekārtota un piemērota šīm nodarbībām: ir pievienota izlietne, vieta keramikas virpai, jauni darba galdi. Blakus arī izremontēts kabinets direktores vietniecei mākslas programmā. Mēs esam pateicīgi un priecīgi, nāciet ciemos apskatīt mūsu telpas arī Jūs!