Entries by ligita

Pārgājiens uz Alauksta ezeru

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola iesaistījās pilotprojektā ,,Valsts aizsardzības mācība” (VAM), ko kā izvēles mācību priekšmetu sāka apgūt 10. – 11.klašu skolēni. Saturiski VAM aptver četras jomas (valstiskā audzināšana un dzīves skola, fiziskā sagatavotība un militārā audzināšana) un vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvā piedalīties pārgājienos un praktisko iemaņu nometnēs. Tā jūnijā, beidzot mācību gadu, Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, […]

Vecpiebalgas vidusskola 10.klases skolēniem piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus

Ar 2020.gada 1.septembri izglītības iestādes uzsāks pakāpenisku pilnveidotā mācību satura īstenošanu, kas paredz izglītības satura plānošanas principu maiņu arī vidusskolā – piedāvājot mācību satura apguvi 3 dažādos līmeņos (pamata, optimālajā un augstākajā) un veidojot mācību priekšmetu kursus atbilstoši šiem līmeņiem. Kopējā mācību slodze vidusskolēniem paliks nemainīga, proti, 36 stundas nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību […]

9. klases izlaidums

13. jūnijā absolventi kopā ar vecākiem pulcējās savā izlaidumā. Šogad izlaidums devītajiem bija! Citāds, neierasts, bet bija!  Izlaidumā tika saņemtas apliecības par pamatizglītības pabeigšanu, sveikti vasaras jubilāri, kā arī saņemti video sveicieni no skolotājiem un bijušajiem audzinātājiem. Novēlam absolventiem ticību saviem spēkiem, izvēles skaidrību un veiksmi turpmākajās gaitās! Neliels atskats uz izlaidumu:  

9.klase, 2020. gada izlaidums

Cienījamie absolventi! Apliecība par pamatizglītību Jums ir pirmais oficiālais izglītības dokuments, un ceļš uz to mērāms 9 mācību gados. Zināšanu un talanta, spēju un prasmju attīstīšanai Vecpiebalgas vidusskola sniegusi bagātu un daudzveidīgu piedāvājumu klāstu, un tikai no Jums pašiem (no Jūsu mērķtiecības un gribasspēka, atbildības un izturības) bijis atkarīgs, cik daudz no šī piedāvājuma katrs […]

Projektu aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola piedalījās vairākos projektos, kas sniedza daudzveidīgu atbalstu skolas audzēkņiem un pedagogiem. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mūsu skola darbojas jau trešo gadu, un tas ļauj būtiski papildināt skolas interešu izglītības klāstu. Šajā mācību gadā projekta aktivitātes bija vērstas uz skolēnu spēju apzināšanu un attīstīšanu: 1.-6.kl. skolēniem tika […]

Pateicības vārdi no devītajiem

Izver sapni caur saules staru – garu, garu Un saki pats sev  – visu varu! Met savu sapni ugunī – topi tās liesmā par dziesmu! Un saki pats sev- tālu iešu! Tikai neļauj sapnim sasalt – sapnim skanīgam, baltam. Bez sapņa nav spēka dzīvot, Un cilvēks bez ceļa var nosalt.                   / Gunta Micāne / “Ak, jā, […]

Pārskats par realizētajiem karjeras pasākumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Pārskats  par realizētajiem pasākumiem Vecpiebalgas vidusskolā 2019./2020. m.g. Nr.p.k. Datums Pasākuma nosaukums Klase Skolēnu skaits 1. 8.10. 2019. Karjeras prasmju attīstīšana ar RTU Rīgas Biznesa skolas pārstāvi Elzu Priedi 9.- 12. 58 2. 15.10.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 9. […]

Konkurss “Cielavas gudrības”

Latvijas Dabas muzejs organizē konkursu ‘’Cielavas gudrības’’ 5.un 6.klašu skolēniem. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, kā arī iedziļināties vides problēmās, ar kurām mūsdienās saskaramies. Šīs sezonas konkursa sauklis ir “Sargāsim vidi”. Neklātienē organizētas 4 kārtas “Gaiss”, “Ūdens”, “Zeme” un “Biosfēra”. Šajā sezonā konkursā piedalījās 38 komandas no visiem Latvijas reģioniem. No mūsu […]