Entries by Ruta Šarkovska

Satiekamies “Mazputniņā”!

Kas tur tā vītero, čiepst un čivina? Nē, ne jau putni! Tie ir bērni, kuri ik rītu dodas uz dārziņu! Pa šīm pāris nedēļām kopš Zinību dienas esam paspējuši gana daudz. Piemēram, kā ik gadu septembra sākumā nosvinēta Tēvu diena. Šogad, sagaidot no rīta atnākam bērnus kopā ar tētiem, lūdzām padomāt, kas katrā ģimenē ir […]

Konkurss “Latvju lauku serenāde”

Pirms ķeram ciet nākamos radošos izaicinājumus, mazliet jāatskatās uz iepriekšējo mācību gadu. Maija beigās profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi izstrādāja darbus Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkursam „Latvju lauku serenāde”. Konkursa uzdevums: klausīties izcilā  komponista Jāzepa Vītola kantāti „Latvju lauku serenāde”, attēlot gleznieciski dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu. […]

Zinību diena bērnudārzā

Vecpiebalgas bērnudārzs tradicionāli 1.septembrī gaida ne tikai bērnus, bet arī vecākus. Šogad satikām daudzus bijušos audzēkņus, priecājoties, ka vēlās šurp atnākt, priecājoties, cik lieli un prātīgi izauguši! Mazputniņā šogad 81 putnēns, no kuriem jaunākajam vien gads un 2 mēneši! Ikviens bērns tika mīļi sagaidīts, lūdzot uzvērt savas grupas krellēs vienu koka bumbiņu. Tā veidojās garas un interesantas “Zvirbulēnu”, […]

1. septembris – Zinību diena

Skolas pagalmā uz kopīgo tikšanos pulcējās mūsu skolas 205 audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Draiskie velniņi no R. Blaumaņa ,,Velniņiem” un A. Glāzere  iepazīstināja ar pirmklasniekiem, desmitklasniekiem, dāvājot šī gada simbolu – saulīti. Klašu  pārstāvji iepazīstināja ar jaunajiem skolēniem, kas mācības uzsāk mūsu skolā, klases audzinātājām. Skolas direktore I. Strelkova vēlēja skolēniem veiksmīgu jauno mācību […]

Vecpiebalgas vidusskola Erasmus+ projekta ietvaros iegādājas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas materiālus

Aktualizējoties iekļaujošajai izglītībai arī pirmsskolas izglītības iestādēs, Vecpiebalgas vidusskolas speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa 2022. gada 10. decembrī apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. Lai strādātu ar šo metodi nepieciešamas ir  diagnostikas materiāls t.s. “Minhenes koferis”, kurā iekļauti standartizēti materiāli – priekšmeti izmēros, krāsās, faktūrās un formās […]

Labbūtības pasākums “Kopā būt”

Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem “Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros” 18.augustā Vecpiebalgas muižā notika labbūtības pasākums “Kopā būt”. Tas nekas, ka no rīta viss bija pielijis un slapjš, dalībnieki un pasākuma organizatori bija moži un smaidīgi. “Sveču darbnīcas” saimnieks Jānis Balodis teica viedus vārdus par sveču gaismas simbolisko nozīmi: prāta gaismu, prasmi sakārtot sevi, […]

Pedagoģiskās padomes sēde un Vecāku diena 17.08.2023.

Mūsos katrā dārgums mīt Kā saules stariņš mazs, Jāmāk tikai saskatīt… Sākas atkal jauns posms – jauns mācību gads, jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi un, protams, jaunas uzvaras. Šis ir laiks, kad savijas atkalredzēšanās prieks ar atbildības nastu, ar bažām par priekšā stāvošo nezināmo. 17.augustā uz pedagoģiskās padomes sēdi pulcējās skolotāju kolektīvs. Skolas direktore I. Strelkova […]

Seminārs „Kopā stiprāki”

9.augusta rītā, neraugoties uz to, ka lielākā daļa pedagogu vēl atvaļinājumā, skolotāji no tuvākām un tālākām skolām pulcējās Vecpiebalgas vidusskolā uz semināru „Kopā stiprāki”, kas norisinājās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” (Nr. 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762) ietvaros. Starptautiskā projekta mērķis ir paaugstināt pedagogu izpratni par jēdzienu „iekļaujošā izglītība”, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības […]

Galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” dodas pasaulē

Mēs ļoti priecājamies, ka, piedaloties konkursā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023”, ieguvām finansējumu savas idejas īstenošanai. Vasarā trīs mēnešu garumā cītīgi strādājām, lai galda spēle varētu nokļūt pie interesentiem. Pēc prototipa izveidot galda spēles laukuma maketu mums palīdzēja dizaina un tehnoloģiju skolotāja. Pati spēles galda virsma tapa Cēsīs drukātavā, bet spēles kauliņi ar 3D […]

Vizīte Turcijā

No 7.maija līdz 12.maijam Vecpiebalgas vidusskolas delegācija – skolotājas Baiba Krūmiņa, Sandra Makare un Ilona Strelkova – Erasmus+ projekta “Empowered in Inclusion” (2021-2-EE01-KA201-SCH-00049762) ietvaros apmeklēja Antāliju – Kepez Guidance and Research center (Turcija). Šī bija  pēdējā projekta vizīte klātienē, un tā noritēja pozitīvā gaisotnē, jo atkalredzēšanās prieks un jau iepriekš kopīgi pieredzētais veicināja produktīvu sadarbību. […]