Bērni aug dārziņā!

Tā patiešām arī ir, kā dzied dziesmā: “Bērni aug dārziņā!” Šķiet, ka tikko vēl vēlās kā mazi kukainīši, bet, re, rudenī jau uz skolu! Tāpat var teikt arī par 12.klases skolēniem, kuri Pēdējā skolas zvana svētkos ciemojās bērnudārzā, atceroties savu bērnību. Augt bērnudārzā ir tiešām interesanti! Pavasara pārgājieni ar dažādiem uzdevumiem. Jāsēj, jāstāda un jāapkopj sasētais un sastādītais, lai sagaidītu labu ražu. Jāiet rotaļās un jābūvē smilšu pilis. Jāmācās dziesmas un dzejoļi, jāraksta un jāskaita. Jāsvin bērnudārza izlaidums! “Pūces skolas” bērni parādīja mammām, tētiem, audzītēm un auklītēm, mūsu Mazputniņam, ka prot spēlēt spēles, prot minēt mīklas un skanīgi dziedāt, prot vingrot un atcerās dzejoļus, prot zīmēt un pazīst ikkatru stūrīti bērnudārzā. Drošu sirdi un ar labiem vēlējumiem bērnudārza darbinieki pavadīja bērnus caur krāsaino prieka aleju pie skolotājas Evitas, kura gaidīs bērnus rudenī 1.klasē. Lai gaišas debesis un gaišas sirdis visiem šovasar!