“Bērnu literatūras maģija – 2017”

13. oktobrī Dikļu pamatskolā notika Kocēnu novada domes un LNB Bērnu literatūras centra organizētais Latvijas Jauno literatūras talantu konkursa “Bērnu literatūras maģija – 2017” noslēguma pasākums. Atzinību ieguva Keita Graudiņa (4.kl.). Goda rakstus – Kitija Rozenova (8.kl.), Elza Oļševska (7.kl.), Rūdolfs Rudzītis (7.kl.). Skolotāja Vizbulīte Kalniņa.