BJP seminārs Rūjienā

Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces Elizabete Kate Antone, Elīna Meldere, Marta Agnese Asare un  skolotājas Agita Bērziņa, Vita Miķelsone piedalījās seminārā ,,BJP Vasaras skola 2019”, kas norisinājās no 26. – 28. jūnijam Rūjienas vidusskolā.

Semināra mērķis bija izglītot skolēnus un pedagogus, lai veicinātu viņu attieksmju un ieradumu veidošanos ilgtspējīgai dzīvei un darbam un aktīvu iesaistīšanos ilgtspējīgas sabiedrības, dabas un kultūrvides veidošanās procesos, kā arī iepazīt Rūjienas vidusskolas pieredzi mācību ekspedīciju izmantošanā mācību procesā.

Vasaras skolā piedalījās septiņu Baltijas jūras projekta skolu jaunieši, kas apguva daudz jauna izglītojošās nodarbībās: kultūrvēsturiskā Rūjienas iepazīšanās spēlē ,,Rūjiena vakar, šodien, rīt”,  fotodarbnīcā ,,Portrets ainavā”, nakts ekspedīcijā Endzeles muižas apkārtnē  “Kājām gaisā”, ekspedīcijā ,,Kas dzīvo Rūjienas upē?” un mēdijpratībā.

Nakts ekspedīcijas laikā daudz interesanta uzzinājām par sikspārņiem, ko pastāstīja Viesturs Vintulis, kā arī paši novērojām sikspārņus. Rūjienas upes kvalitāti novērtējām kā labu, pēc tajā sastopamajiem augiem un dzīvniekiem. Interesanta bija ekskursija uz Ķoņu dzirnavām, kurās vēl joprojām darbojas dzirnavu gaņģi, uz aptuveni 100 gadu vecām kāršamajām un vērpjamajām iekārtām tika demonstrēts kā no aitu vilnas pakāpeniski top gludi dzijas kamoli. Saliedēšanas aktivitātes radīja lielu prieku, spēju iepazīties tuvāk un ļoti aizrāva.