Roku leļļu komplekts PII “Mazputniņš”

Absolventes Līvas Beikules noslēguma darbā radītais roku leļļu komplekts “Spēlēsim teātri!” piedzīvoja pirmizrādi. Līva kopā ar klasesbiedrenēm iestudēja leļļu teātra izrādi latviešu tautas pasakai “Zvēri un abru taisītāji” un devās uz Vecpiebalgas vidusskolas PII “Mazputniņš”, lai iepriecinātu Cīrulīšu grupiņas bērnus un audzinātājas. Priekšnesuma laikā zinātkārie bērni ar lielu interesi vēroja izrādē notiekošo, iepazina sešus roku leļļu tēlus: balto un melno kaķīti, lapsu, zaķi, lāci un vilku un ar patiesu prieku  pielaikoja arī pašas lellītes!

Lai šis izglītojošais materiāls, kas nonācis “Mazputniņa” rokās, rosina bērnu iztēli, māca lomu spēles, palīdz labāk izprast sevi un iepazīt apkārtējo pasauli!

“VIENS ZAĻŠ DARBS LATVIJAI”

Projekta virsmērķis: veicināt atkritumus šķirošanu, resursu taupību, dabas saudzēšanu un sekmēt aprites ekonomiku pašmājās, tādējādi rūpējoties par visas mūsu planētas nākotni.

Konkursa mērķis:

 1. Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, uzlabot vidi sev apkārt un iedvesmot citus sekot šim piemēram,
 2. Veicināt radītā atkritumu apjoma samazinājumu un sekmēt otrreizējo materiālu atkārtotu izmantošanu.
 3. Iedzīvināt aprites ekonomikas ideju dzīvē – par otrreizējo resursu atkārtotu izmantošanu.

 

11.klases skolēni: Regita Sarmule, Sintija Briede, Juris Jēkabs Vološins, Līga Dandena, Mariuss Silovs un Viktorija Zariņa piedalījās “Zaļā josta” izsludinātajā radošajā konkursā. Dizains un Tehnoloģijas I (sk.Iveta Ērgle) un Kultūra un māksla I (sk.Vita Miķelsone) stundu ietvaros izveidoja vides dekorus skolas teritorijā valsts svētku noskaņās. Paldies AS Cēsu alus par iespēju iegūt un atkārtoti izmantot plēves ruļļu kartona serdenes mūsu radošajā projektā.

 

#ViensZaļšDarbsLatvijai

#ZaļāJosta

Ceļojums – mācību ekskursija

Puiškana istaba Antona Austriņa muzejā

Arī šajā muzeju sezonā mēs labprāt atsaucāmies Antoņa Austriņa memoriālā muzeja “Kaikaši” vadītājas Laumas Balodes aicinājumam veidot vizuālās mākslas darbus Puiškana istabas noformējumam, kur ikviens, bet jo īpaši mazākie apmeklētāji varētu satikt un sajust Antona Austriņa bērnības Vecpiebalgu. Mūsu uzdevums bija vizualizēt vairākus interesantus un reizē smieklīgus Piebalgas vecvārdus no rakstnieka darba “Puiškans”, kā piemēram,

 • galvenais tēls – Puiškans, ganu zēns,
 • cikuri – jēri,
 • eijas – šūpulis,
 • ņaukša – kaķis,
 • kozulis – putnu būris,
 • grīdas celiņš – grīdsega,
 • patmalas – vējdzirnavas,
 • tupiņi, siļķes brāļi – kartupeļi,
 • stavainīši – garie zābaki, zuņģis – putns.

Pie radošā darba, apgūstot iepazītos vecvārdus,  atbildīgi strādāja Madara Asare, Annija Bambe, Reina Ērgle, Viktorija Sasnauskaite, Liene Klodža, Elīza Doniņa, Līva Fukse un Līvija Maiga Grimza.

30.maijā visi pulcējāmies uz pasākumu, kurā vienlaikus tika atklātas trīs nelielas, bet jaukas un šim muzejam piestāvošas izstādes. Mākslinieces Līgas Merginas melnās keramikas trauku izstāde, zaļā istabiņa Vecpiebalgas fotogrāfa Gustava Žakerta piemiņai, kurā eksponēti nedaudzi, taču īpaši, fotogrāfam piederējuši, priekšmeti no Piebalgas Muzeju apvienības “Orisāre” krājuma, kā arī viņa uzņemtie foto..

Sezonu noslēdzot, muzeja vadītāja Lauma atzina, ka apmeklētāju netrūcis un daudzi novērtējuši mūsu vietējo kopienu sadarbību un priecājušies par bērnu paveikto.

Priecājamies par dzirdēto!

Programmas vadītāja Iveta Ērgle

 

 

 

Noslēguma darbi un izlaidums

Bez izpausmes veidiem, kā mūzika, māksla, daiļliteratūra, teātris, deja un citām mākslas formām, pasaule būtu tukša. Mākslai mūsu dzīvē ir ārkārtīgi liela nozīme, tā izkopj ikviena cilvēka personību. Jau no tālās senatnes tā ļauj izpaust savas emocijas, domas un sajūtas par apkārtējo vidi, par cilvēkiem un par mūsu sabiedrību kopumā. Māksla tiek izmantota kā vienkāršs veids, lai pievērstu apkārtējo uzmanību kādam noteiktam mērķim, problēmai un to risinājumam. Profesionālā ievirze ir sākums un pamats profesionālam attīstības ceļam.

 • Roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
 • Sienas dekors „Augļi”
 • Aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
 • Vides dekors „Sajūtu taureņi”
 • Ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Šādus noslēguma darbus par sev aktuālām un sabiedrībai nozīmīgām tēmām 2021./2022.m.g. noslēgumā izstrādāja piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknes: Līva Beikule, Annija Līna Berķe, Ance Paeglīte, Krista Žeiba un Marija Liāna Gabrāne. Darbu izstrādes process norisinājās no marta līdz jūnijam. 14.jūnijā komisijas, skolas vadības un pieaicināto pārstāvju priekšā notika visu radošo darbu aizstāvēšana. Saulainajā 15.jūnija dienā, pagalmā zem kuplā bērza, tika svinēts mācību noslēgums – izlaidums, kurā absolventes klātesošos iepazīstināja ar paveikto, aicināja tuvāk aplūkot noslēguma darbu izstādi, kabatā ielika pašu gatavotās veiksmes pogas un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu. Klausoties skanīgajā ģitārspēlē un duetā ( Kintija Krastiņa un Jānis Roberts Krams), visiem mirdzēja acis no saules, prieka un gandarījuma par padarīto. Lai šīs sajūtas motivē iet tālāk un censties vēl vairāk!

 

Programmas vadītāja Iveta Ērgle

 

Netradicionālā modes skate “KOSMOSS.VISUMS.PLANĒTAS”

Valsts konkurss “Mākslas izstāde”

LNKC izsludinātais valsts konkurss par tēmu “Mākslas izstāde” profesionālās ievirzes 3.-5.klases audzēkņus aicināja iejusties kuratora lomā, fantazēt un radoši izpausties. Lai rosinātu jaunos māksliniekus lūkoties plašāk, izvēlēties izstādes veidošanā nozīmīgas tēmas un veicinātu piederības sajūtu Latvijai, Cēsu novadam un Vecpiebalgai, tika aktualizēts Latvijas Kultūras kanons- izcilākais un ievērojamākais mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Tas bija grūts un sarežģīts uzdevums, bet rezultāts sniedza gandarījumu ikvienam. Tapa 12 individuāli izstāžu koncepcijas darbi -A2 planšetes kolāžas tehnikā, kas atsedz ideju, tēmas nozīmīgumu, iedvesmas avotu, atspoguļo izstādes norises vietu un mērķauditoriju. Vecpiebalgas vidusskolas 2.stāva gaitenī var aplūkot darbu izstādi.

Uz konkursa II kārtu tika izvirzīti 3 jaunākās grupas darbi: Reina Ērgle – “Lellītes”, Madara Asare -“Paskaties zvaigznēs” un Annijas Bambes izstrādātais darbs “Gaišākā nakts”. Darbus vērtēja Inga Šteimane (Mākslas stacija DUBULTI) un Ieva Putniņa (PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Jāņa Rozentāla mākslas skola). Prieks par komisijas sniegot novērtējumu, meitenes saņēma aprakstošus vērtējumus trīs kritērijos: Izstādes koncepcijas izveide, izstādes mākslinieciskā iecere un grafiskais noformējums. Madaras Asares veidotā planšete aizceļoja uz Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu, kur notiks valsts konkursa darbu izstāde.

Vilhelmam Purvītim 150

Gaidot marta mēnesi un izcilā latviešu mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša 150 jubilejas dienu, mēs ainavas glezniecību uzlūkojām Purvīša acīm.

Atsaucoties uz Cēsu novada izglītības pārvaldes un Cēsu pilsētas mākslas skolas rīkoto konkursu, vizuālās mākslas stundās pie skolotājas Vitas Miķelsones (5.,7.klase) un Ivetas Ērgles (1.,2.klase) audzēkņi iepazinās ar mākslinieka daiļradi, pētīja viņa darbus, izsmalcināto rokrakstu un triepienu brīvību. Izvēlētās ainavas bērni centās gleznot tikpat viegli, atraisīti un tempermentīgi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks.

Konkursam tika iesniegti 6 darbi 3 vecuma grupās.

IZSTĀŽU TELPA – “ŠAUTUVE”

Keramikas krāsns atvēršanas svētki

Ilgi gaidītais notikums Vecpiebalgas vidusskolā-keramikas krāsns atvēršana. Lai ikvienam patiess darbošanās prieks un top skaisti darbi!