Izlaidums „Vizuāli plastiskā māksla”

Četras Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces: Agnese Brence, Lāsma Jekimova, Luīze Skalbe un Elīza Ratniece 11.jūnija pēcpusdienā svinēja vienu no skaistākajiem skolas laika notikumiem-izlaidumu, kurā absolventes noslēdza savu 5 gadus ilgo ceļojumu mākslas pamatos un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu-apliecību par profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla”.

Spītējot visiem apstākļiem, neizpalika lielais noslēguma pārbaudījums-diplomdarbs. Saglabājot darba pamatideju- tika izstrādāti un aizstāvēti 4 tematiski atšķirīgi, sabiedriski nozīmīgi noslēguma darbi.

Ir prieks un gandarījums par paveikto. Mūsu mīļās audzēknes, lai 1.klasē veidotās un šodien līdzpaņemtās veiksmes pogas Jums palīdz katrā pārdomu mirklī, stiprina grūtākos brīžos un virza uz radošumu arī turpmāk. Lai veicas un izdodas!

Izstāde „Mācību darbi”

Antona Austriņa memoriālajā muzejā “Kaikaši” ir iekārtota Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde. Izstādē „Mācību darbi” var iegūt priekšstatu par šo piecgadīgo mācību programmu, septiņiem piedāvātajiem mācību priekšmetiem, bērnu spējām un talantu.

Kāp pāri augstajiem sliekšņiem, noliec galvu pie zemajām stenderēm un ienāc mājā, kurā satiekas senatnīgais ar mūsdienīgo!

Mākslas konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!”

Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas jauno mākslinieku izpildījumā.

1.kārtā konkursa dalībnieki tika aicināti klausīties I.Ziedoņa „Zaļās pasakas” 5 daļas, izvēlēties sev tīkamāko un izstrādāt vizuāli jebkurā tehnikā.

Vecpiebalgas vidusskola 1. kārtai iesūtīja 8 darbus:

  1. Madara Asare „Lielā cīņa”
  2. Anija Bambe „Lielā izbrīna”
  3. Reina Ērgle „Zaļais vilnis”
  4. Annija Līna Berķe „Sēņu pilsēta”
  5. Danils Krists Smirnovs „Egles pilsētā”
  6. Krista Žeiba „Dzīvības dvēselīte”
  7. Luīze Skalbe „Meža smarža”
  8. Līva Beikule „Strupceļš”,

no kuriem Reinas Ērgles (9 gadi) kolāžas darbs “Zaļais vilnis” tika izvirzīts tālāk. 2. konkursa kārta norisinājās attālināti vienas darba dienas ietvaros. Mākslinieki klausījās/lasīja I.Ziedoņa Dzelteno, Sarkano vai Zilo pasaku un radoši izpaudās darbā. Savā vecuma grupā Reinas darbs “Saulainā zeme” ieguva atzinību.

Āra nodarbība- vides dekori „Skolas pūces”.

Maija sākumā mēs nejauši noķērām vienu siltākajām no saulainākajām šī pavasara dienām un tikāmies skolas pagalmā, lai kopīgi paveiktu kādu labu darbu. Uzdevums bija atdzīvināt, apgleznot zēnu gatavotās koka pūces, kuras jau kādu laiciņu aizmirstas, bez īpaša pielietojuma stāvēja zēnu mājturības kabinetā. Tagad tās pavisam lepnas, ietērpušās skolas karoga krāsās: balts, zaļš un sarkans, gozējas zem kuplajiem ozoliem, vēro, sveicina ikvienu garāmgājēju un nepacietīgi gaida skolā atgriežamies visu skolas saimi.

Vizuālās mākslas konkurss „Gaujas mozaīka Ādažos”

SVEIKA, GAUJA!

PLŪSTI KNAŠI TUR,

KUR BALTĀ JŪRA IET!

GADU SIMTEŅIEM LAI BRAŠI

LATVJU TAUTA ZEĻ UN ZIED!

 

Ādažu mākslas un mūzikas skola rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu „Gaujas mozaīka Ādažos”, aicinot pasākumā piedalīties Vidzemes un īpaši Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņus. Arī mēs, šīs upes mīļotāji, atsaucāmies un konkursā darbus iesniedza 7 audzēkņi:

Madara Asare, 9 gadi – „Meitene Gauja”,

Reina Ērgle, 9 gadi – “Pie Ērgļu klintīm”

Kate Ķepīte, 9 gadi – „Gaujas nāra”,

Annija Līna Berķe, 13 gadi – “Gaujas mozaīka”

Luīze Skalbe, 13 gadi – “Gaujas draiskās pietekas”

Elīza Ratniece, 13 gadi – “Stream”

Ance Paeglīte, 13 gadi – “Gaujas krastā”

Konkursa mērķis: attīstīt visjaunākās mākslinieku paaudzes radošumu un mākslinieciskās prasmes, iemaņas. Pētīt, apzināt un popularizēt Vidzemes un pie Gaujas esošo novadu kultūrvēsturisko mantojumu. Ieaudzināt piederību savam dzimtajam novadam.

Esam ārkārtīgi priecīgi! Vidējā vecuma grupā (11-13 gadi) mūsu Luīzes izstrādātais darbs ir augsti novērtēts – dalītā 1.vieta! Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājai Vitai Miķelsonei par ieguldīto darbu!

Kalendārs – Uzzīmē Vecpiebalgu!

Vecpiebalgas novada pozitīvie un darbīgie rūķi jaunajam 2021. gadam izvēlējās mums ļoti tīkamu kalendāra tēmu un vizuālo noformējumu. Tajā iekļauti brīnišķīgi kā pieaugušo, tā bērnu radītie vizuālās mākslas darbi dažādās tehnikās. Tie kopā raksturo un izceļ Vecpiebalgas novadu un tā īpašās vietas.

Kalendāra lapās savus darbus ieraudzīja arī „Vizuāli plastiskās mākslas” programmas audzēkņi: Elīza Ratniece – (13 gadi), Madara Asare (9 gadi), Reina Ērgle (9 gadi), Līva Beikule (13 gadi) un Alise Elza Rozenberga (14 gadi). Kopā ar viņiem priecājas arī programmas vadītāja Iveta Ērgle, darbs- „Piebalgas egles”.

Paldies rūķiem par ideju un lielisko iespēju!

2020./2021.m.g. 1.semestra darbu izstāde

Vienmēr ir patīkami atskatīties uz padarīto, saprast kā veicies, kas izdevies, pie kā būtu vēl jāpiestrādā. Visi mīļi aicināti ielūkoties mūsu virtuālajā 2020./2021.m.g. 1.semestra noslēguma darbu izstādē! Lai priecīgi un iedvesmojoši!

Laipni aicināti ielūkoties!

Izstāde

 

Informācija par mums Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā

Pagājušajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programma, sadarbojoties ar Vecpiebalgas muzeju apvienību “Orisāre”, rīkoja ilustrāciju konkursu veltītu Kārļa Skalbes 140 dzimšanas dienai. Tika iesūtīti 128 darbi no 15 Latvijas mākslas skolām, organizēta izstāde, vērtēšana divās vecuma grupās un labāko darbu apbalvošana. Šajā vasarā – 25.jūlijā, pateicoties VKKF, VPL atbalstītajam projektam audiovizuālā ekspozīcija “Ienāc pasakā” “Saulrietos” notika izstādes atklāšana ar 12 ilustrāciju lielformāta darbiem. Izstāde būs apskatāma vismaz 10 gadus.  Klāt katrai pasakai  tiks pievienots arī audio materiāls, fragments no konkrētās pasakas. Iespējams kādai no mākslas skolām radīsies interese apciemot Piebalgu un “ienākt pasakā” jau šoruden.

 

Šajā izstādē apskatāmi divi Vecpiebalgas mākslas programmas audzēkņu darbi: Karīna Tomsone “Meža māte” un Alise Elza Rozenberga “Vilkacis”.

 

Avots: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/izstades/

Mākslas programmā viesojās Madži un Alberto no Spānijas

Lieliska iespēja mākslas programmas audzēkņiem apmainīties ar zināšanām, pieredzi ar jauno, talantīgo māksliniecei Madži, kura atceļojusi uz Latviju no Spānijas un veic brīvprātīgo darbu Vecpiebalgā  jauniešu centrā “Balgas strops”. Mākslas programmas 4. un 5. klases bērni veidoja reljefu/cilni no māla.