Noslēguma darbi un izlaidums

Bez izpausmes veidiem, kā mūzika, māksla, daiļliteratūra, teātris, deja un citām mākslas formām, pasaule būtu tukša. Mākslai mūsu dzīvē ir ārkārtīgi liela nozīme, tā izkopj ikviena cilvēka personību. Jau no tālās senatnes tā ļauj izpaust savas emocijas, domas un sajūtas par apkārtējo vidi, par cilvēkiem un par mūsu sabiedrību kopumā. Māksla tiek izmantota kā vienkāršs veids, lai pievērstu apkārtējo uzmanību kādam noteiktam mērķim, problēmai un to risinājumam. Profesionālā ievirze ir sākums un pamats profesionālam attīstības ceļam.

 • Roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
 • Sienas dekors „Augļi”
 • Aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
 • Vides dekors „Sajūtu taureņi”
 • Ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Šādus noslēguma darbus par sev aktuālām un sabiedrībai nozīmīgām tēmām 2021./2022.m.g. noslēgumā izstrādāja piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknes: Līva Beikule, Annija Līna Berķe, Ance Paeglīte, Krista Žeiba un Marija Liāna Gabrāne. Darbu izstrādes process norisinājās no marta līdz jūnijam. 14.jūnijā komisijas, skolas vadības un pieaicināto pārstāvju priekšā notika visu radošo darbu aizstāvēšana. Saulainajā 15.jūnija dienā, pagalmā zem kuplā bērza, tika svinēts mācību noslēgums – izlaidums, kurā absolventes klātesošos iepazīstināja ar paveikto, aicināja tuvāk aplūkot noslēguma darbu izstādi, kabatā ielika pašu gatavotās veiksmes pogas un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu. Klausoties skanīgajā ģitārspēlē un duetā ( Kintija Krastiņa un Jānis Roberts Krams), visiem mirdzēja acis no saules, prieka un gandarījuma par padarīto. Lai šīs sajūtas motivē iet tālāk un censties vēl vairāk!

 

Programmas vadītāja Iveta Ērgle

 

Netradicionālā modes skate “KOSMOSS.VISUMS.PLANĒTAS”

Valsts konkurss “Mākslas izstāde”

LNKC izsludinātais valsts konkurss par tēmu “Mākslas izstāde” profesionālās ievirzes 3.-5.klases audzēkņus aicināja iejusties kuratora lomā, fantazēt un radoši izpausties. Lai rosinātu jaunos māksliniekus lūkoties plašāk, izvēlēties izstādes veidošanā nozīmīgas tēmas un veicinātu piederības sajūtu Latvijai, Cēsu novadam un Vecpiebalgai, tika aktualizēts Latvijas Kultūras kanons- izcilākais un ievērojamākais mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Tas bija grūts un sarežģīts uzdevums, bet rezultāts sniedza gandarījumu ikvienam. Tapa 12 individuāli izstāžu koncepcijas darbi -A2 planšetes kolāžas tehnikā, kas atsedz ideju, tēmas nozīmīgumu, iedvesmas avotu, atspoguļo izstādes norises vietu un mērķauditoriju. Vecpiebalgas vidusskolas 2.stāva gaitenī var aplūkot darbu izstādi.

Uz konkursa II kārtu tika izvirzīti 3 jaunākās grupas darbi: Reina Ērgle – “Lellītes”, Madara Asare -“Paskaties zvaigznēs” un Annijas Bambes izstrādātais darbs “Gaišākā nakts”. Darbus vērtēja Inga Šteimane (Mākslas stacija DUBULTI) un Ieva Putniņa (PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola Jāņa Rozentāla mākslas skola). Prieks par komisijas sniegot novērtējumu, meitenes saņēma aprakstošus vērtējumus trīs kritērijos: Izstādes koncepcijas izveide, izstādes mākslinieciskā iecere un grafiskais noformējums. Madaras Asares veidotā planšete aizceļoja uz Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu, kur notiks valsts konkursa darbu izstāde.

Vilhelmam Purvītim 150

Gaidot marta mēnesi un izcilā latviešu mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša 150 jubilejas dienu, mēs ainavas glezniecību uzlūkojām Purvīša acīm.

Atsaucoties uz Cēsu novada izglītības pārvaldes un Cēsu pilsētas mākslas skolas rīkoto konkursu, vizuālās mākslas stundās pie skolotājas Vitas Miķelsones (5.,7.klase) un Ivetas Ērgles (1.,2.klase) audzēkņi iepazinās ar mākslinieka daiļradi, pētīja viņa darbus, izsmalcināto rokrakstu un triepienu brīvību. Izvēlētās ainavas bērni centās gleznot tikpat viegli, atraisīti un tempermentīgi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks.

Konkursam tika iesniegti 6 darbi 3 vecuma grupās.

IZSTĀŽU TELPA – “ŠAUTUVE”

Keramikas krāsns atvēršanas svētki

Ilgi gaidītais notikums Vecpiebalgas vidusskolā-keramikas krāsns atvēršana. Lai ikvienam patiess darbošanās prieks un top skaisti darbi!

Mākslas programmas audzēkņu rudens ekskursija

28.septembris – saulaina un skaista rudens diena, lai Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi un pedagogi dotos mācību ekskursijā iepazīt daudzveidīgo Madonu.

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs.

Šeit bija iespēja apskatīt vairākas tematiski atšķirīgas un vērtīgas izstādes.

 1. Latvijas tekstilmākslas asociācijas izstāde “Atjaunotās vērtības” ar 27 dažādās tehnikās radīto autoru darbiem. Izstādē redzamas gan atjaunotas senas tehnikas, gan otrreizējā lietu izmantošana, dodot tām jaunu nozīmi un dzīvi, gan garīgas un morālas tēmas. Izstādes laikā audzēkņi piedalījās muzejpedagoģiskā nodarbībā “Mākslas detektīvs”, kuras laikā iedziļinājās mākslā un centās pamanīt īpaši niansētas detaļas mākslas darbos.
 2. Ditas Danoses fotogrāfiju izstāde “Pirmais iznāciens otrpus. Fotogrāfijas”.
 3. Mansarda stāvā atraktīva, saistoša un vēstures faktiem piepildīta izstāde “Vienbil Divbil Trībil Trābil. Tie ir latviešu bēgļu nometnēs savākti gandrīz 7000 skaitāmpanti.
 4. Patstāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija”. Telpas iekārtojumu veidojis mākslinieks Kristians Brekte.
 5. Foajē Multimediju studijas “Kanna” radošo fotogrāfu darbi.

Saldumu ražotne “Madonas karameles”.

Bērni tika iepazīstināti ar ražotnes vēsturi, karameļu ražošanas tehnoloģijām. Karameļu radošā darbnīcā no siltas un mīkstas karameļu masas ar prieku tika izveidotas sava dizaina konfektes.

Ieraugi pilsētu – Madonu!

Stundu garā pastaigas laikā audzēkņiem tika dots uzdevums vērot un pamanīt pilsētvidei raksturīgākos skatus: garās ielas, kolorītos iekšpagalmus, arhitektūru, izteiksmīgas perspektīvas, daudzlīmeņu jumtus un iemūžināt tos fotogrāfijās, lai pēc tam veiksmīgākos izstrādātu mācību procesā mākslas darbā.

Ciemos pie keramiķa Jāņa Seiksta.

Ar neizsmeļamu pozitīvismu vecmeistars stāstīja par savu dzīvi, darbu un mīlestību pret dabu, keramiku un akvareļglezniecību. Bērni klausījās aizraujošajā stāstījumā un pirmo reizi ielūkojās melnā cepļa iekšpusē, kā arī apmeklēja keramikas darbu izstādi dārzā un izstāžu telpā. Apbrīnas pilniem skatieniem vērojām keramiķa roku vieglās kustības darbā uz virpas. Iedvesmojoši! Vecmeistars lika padomāt ikvienam – savs darbs ir jāciena un jāmīl no sirds!

 

Programmas vadītāja

Iveta

Izlaidums „Vizuāli plastiskā māksla”

Četras Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces: Agnese Brence, Lāsma Jekimova, Luīze Skalbe un Elīza Ratniece 11.jūnija pēcpusdienā svinēja vienu no skaistākajiem skolas laika notikumiem-izlaidumu, kurā absolventes noslēdza savu 5 gadus ilgo ceļojumu mākslas pamatos un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu-apliecību par profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla”.

Spītējot visiem apstākļiem, neizpalika lielais noslēguma pārbaudījums-diplomdarbs. Saglabājot darba pamatideju- tika izstrādāti un aizstāvēti 4 tematiski atšķirīgi, sabiedriski nozīmīgi noslēguma darbi.

Ir prieks un gandarījums par paveikto. Mūsu mīļās audzēknes, lai 1.klasē veidotās un šodien līdzpaņemtās veiksmes pogas Jums palīdz katrā pārdomu mirklī, stiprina grūtākos brīžos un virza uz radošumu arī turpmāk. Lai veicas un izdodas!

Izstāde „Mācību darbi”

Antona Austriņa memoriālajā muzejā “Kaikaši” ir iekārtota Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde. Izstādē „Mācību darbi” var iegūt priekšstatu par šo piecgadīgo mācību programmu, septiņiem piedāvātajiem mācību priekšmetiem, bērnu spējām un talantu.

Kāp pāri augstajiem sliekšņiem, noliec galvu pie zemajām stenderēm un ienāc mājā, kurā satiekas senatnīgais ar mūsdienīgo!

Mākslas konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!”

Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas jauno mākslinieku izpildījumā.

1.kārtā konkursa dalībnieki tika aicināti klausīties I.Ziedoņa „Zaļās pasakas” 5 daļas, izvēlēties sev tīkamāko un izstrādāt vizuāli jebkurā tehnikā.

Vecpiebalgas vidusskola 1. kārtai iesūtīja 8 darbus:

 1. Madara Asare „Lielā cīņa”
 2. Anija Bambe „Lielā izbrīna”
 3. Reina Ērgle „Zaļais vilnis”
 4. Annija Līna Berķe „Sēņu pilsēta”
 5. Danils Krists Smirnovs „Egles pilsētā”
 6. Krista Žeiba „Dzīvības dvēselīte”
 7. Luīze Skalbe „Meža smarža”
 8. Līva Beikule „Strupceļš”,

no kuriem Reinas Ērgles (9 gadi) kolāžas darbs “Zaļais vilnis” tika izvirzīts tālāk. 2. konkursa kārta norisinājās attālināti vienas darba dienas ietvaros. Mākslinieki klausījās/lasīja I.Ziedoņa Dzelteno, Sarkano vai Zilo pasaku un radoši izpaudās darbā. Savā vecuma grupā Reinas darbs “Saulainā zeme” ieguva atzinību.