Sociālais projekts #Neklusē

Apzinoties, ka mobings bērnu un jauniešu vidū ir nopietna problēma Latvijas skolās un nevalstiskais sektors ar uzkrāto pieredzi un zināšanām var dot būtisku pienesumu tā mazināšanā un novēršanā, biedrība “Neklusē”, nodibinājums “Centrs Dardedze” un biedrība “Centrs MARTA” ir noslēguši memorandu par savstarpēju sadarbību.

Lai mobingu mazinātu un preventīvi to novērstu, būtiska ir sadarbība starp skolēniem, vecākiem un skolas personālu, līdz ar to Vecpiebalgas vidusskola ir viena no 54 izglītības iestādēm Latvijā, kura 2021./2022.m.g. iesaistās sociālā projekta „Neklusē” piedāvātajās aktivitātēs:

  • uzsākot sadarbību, tika veiktas aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kas atkārtoti tās tiks veiktas arī mācību gada beigās, lai izvērtētu projekta rezultātus,
  • apmācības skolotājiem, kas ir mobings, kā to atpazīt un kā skolotājam rīkoties mobinga situācijās, kā to preventīvi novērst,
  • apmācības skolotājiem ar Neklusē mācību metodoloģiju klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē,
  • vecāku sapulces – lekcijas, kur bērnu un jauniešu psihiatri ar praktiskām metodēm izglīto vecākus, ko viņi var darīt, lai preventīvi novērstu mobingu, kā rīkoties situācijās, kad bērns ir upuris, pāridarītājs vai vērotājs,
  • Neklusē mobilā lietotne, kurā skolēni var uzzināt, kas ir mobings, kā rīkoties, kā arī caur čatu anonīmi ziņot par pāridarījumu un vērsties pēc palīdzības pie skolas vai Uzticības tālruņa psihologa.
  • Pievienotajā failā ir informācija un pieejas saites mācību nodarbību ierakstiem, prezentācijām, kā arī metodoloģijai klases audzināšanas stundām 1.-4.klasei un 5.-12 klasei: Neklusē ziņa skolas personālam_ saites nodarbību video.pdf