Rokopera “Mauglis”

9.decembrī projekta Latvijas skolas soma ietvaros 4.klase skatījās aizraujošo rokoperu “Mauglis”, kura veltīta komponista Mārtiņa Brauna 70 gadu jubilejai. Izrāde tiek aprakstīta kā pēdējo gadu vērienīgākais un krāšņākais muzikālais iestudējums bērniem un jauniešiem.  Arī 4.klases skatītājiem tas nelika vilties.

Skolēnus aizrāva spilgtie tēli un interesantie tērpi – ceturtklasnieku atsauksmēs kā mīļākie tēli tika atzīti gan pantera, gan smieklīgie mērkaķi, gan lācis, vilki un čūska, un, protams, arī Mauglis. Skolēni izrādi ieteiktu noskatīties citiem gan tādēļ, ka tajā darbojas un skatītājus aizrauj atpazīstami aktieri, gan tāpēc, ka dzirdama lieliska mūzika, dejas un nepārtraukti notiek interesanti notikumi. Stāsts bija tāds, kuram gan just, gan dziedāt līdzi.

Skolēni augstu novērtēja gan skatuves noformējumu un gaismas efektus, īpaši dramatiskajā izrādes sākumā, gan skaņu efektus un mūziku. Digitālā  izrāde bija veidota tā, lai skatītājiem būtu klātesamības efekts – varēja apskatīt gan izrādi, skatuvi, gan muzikālo grupu un to, kā viņi rada skaņu efektus, kas noturēja uzmanību muzikālajās pauzēs. Kopumā skolēni novērtēja izrādi kā interesantu stāstu par drosmi, lojalitāti, izpalīdzību un neatlaidību.

Muzikāls ceļojums ,,Ziemas pasaka”

Programmas “Latvijas skolas somas “ ietvaros 1.-.3.klašu skolēni devās muzikālajā ceļojumā “Ziemas pasaka”. Muzikālo ceļojumu skatījās un klausījās digitāli.

Skatoties un klausoties ,,Ziemas pasaku” skolēni iejutās sešās dažādās pasakās un dziedāja līdzi  Ziemassvētku dziesmas.

1.klases skolēniem iepatikās M. Stārastes pasaka ,,Ziemas pasaka,” kurā stāstīts par piparkūku vīriņu Kraukšķīti, kurš dodas brīnišķīgā piedzīvojumu ceļojumā, satiekot dažādus pasaku varoņus.

2.klases skolēniem patika pasaka par kurpnieku un mazo ziemeļbriedēnu Rūdolfu. Pēc video noskatīšanās skolēni atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem un atminēja krustvārdu mīklu par redzēto un dzirdēto.

3.klases skolēniem patika klausīties visas sešas pasakas, no kurām ieguva atziņas sev. Dziedāja līdzi pazīstamās un skaistās Ziemassvētku dziesmas, kas radīja svētku sajūtas.

Koncertlekcija „Kosmosa burvis”

Teātra izrāde ,, #Bezfiltra”

“Latvijas skolas soma” projekta ietvaros  mēs, 6. un 7.klases skolēni, noskatījāmies Goda teātra izrādi ,, #Bezfiltra” Zoom platformā.

Izrādē caur divu jauniešu tēliem, tika atklātas mūsdienu sabiedrībā aktuālas problēmas, kā dejas TikTok, satura veidošana YouTube kanālam, kas skar ne tikai jauniešu savstarpējās attiecības un dzīves apstākļus, bet tas ir arī stāsts par veselīgu dzīvesveidu, kurā tiek popularizēts bez atkrituma dzīves principi, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi.

Vai sociālo tīklu popularitāte var izjaukt draudzību?

Caur savstarpējo jauniešu dialogu uzzinām par katra puiša vērtību sistēmu, psiholoģisko stāvokli,  viņu ģimenes apstākļiem un to mikroklimatu. Tas ir stāsts par jauniešu dzīvi, sajūtām un noskaņojumu. Kā jūtas puisis, kam mamma strādā par pastnieci? Bet kā jūtas jaunietis, kuram vecāki šķiras un jādodas svešumā uz Norvēģiju, bet draugam baidās uzticēt savu sāpi.

Par šo teātra izrādi pārdomās dalās skolēni:

 • Tas viss notika pa īstam. Mēs taču melojam cits citam, piemēram, cik mums sekotāju sociālajos tīklos. Cik populāri vēlamies būt paši un cik populāri draugu skatījumā?
 • Ikdienā mēs skatāmies TikTok, YuoTube un kļūstam lēnām atkarīgi no tā visa.
 • Izrāde ļoti patika. Lieka man nopietni padomāt – kas ir īsta draudzība, kā to nepazaudēt.
 • Draugi daudz strīdējās, bet tikai savstarpējās sarunās centās izstāstīt viens otram savas sāpes.
 • Cik svarīgi ir neaizskart un nerunāt par otra ģimeni.
 • Kā mēs pavadām savu brīvo laiku? Lietderīgi? Ko mācāmies no interneta vietnēm?

Skolēni atzina, ka izrāde bija mūsdienīga un  asprātīga, bet tanī pat laikā lika aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām, par savstarpējām attiecībām gan skolā, gan ģimenē.

Aktivitātes programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros

Kultūrizglītības programma ,,Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Vecpiebalgas vidusskolas skolēni jau septembra mēnesī sāka izmantoja Latvijas skolas somas piedāvātās aktivitātes. 23. septembrī  Vecpiebalgas vidusskolas 9. klase, bet 1. oktobrī 8. klase devās mācību ekskursijā uz Līgatni, kur iepazinās ar Līgatnes papīrfabriku un tās vēsturisko mantojumu. Noslēgumā izspēlēja orientēšanās spēli “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”. Tālāk ceļš veda uz Siguldu, uz Turaidas muzeju rezervātu, kur iepazinās ar muzeju pedagoģisko programmu “Uzvārdu došana Vidzemē”. Skolēniem patika lomu spēle, kurā viņi iejutās barona un zemnieku lomās, kā arī risināja krustvārdu mīklas un iesaistījās rotaļās.

Savukārt 29.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 5.klases skolēni projekta Latvijas skolas soma ietvaros devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Skolēni  apmeklēja Imanta Ziedoņa fondu ,,Viegli”, kur  izspēlēja interaktīvu kultūrizglītības nodarbību – izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”. Nodarbības ievaddaļā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa bija veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistīti uzdevumu virknējumi, kuri veicina lasītprasmi, radošumu un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veica trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa pasakās “Pasaka par pogu”, “Kroko un Dils” un “Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt”. Pēc literārās nodarbības skolēni devās uz Rīgas Motormuzeju, kur viņiem bija iespēja gūt pirmās zināšanas un iemaņas inženierzinībās un fizikā, darbojoties tehniski radošajā darbnīcā „Vēja enerģija”.

4.oktobrī 6.klases un 7.klases skolēni apmeklēja Līgatni, kur iepazinās ar izzinošu programmu “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums.” Skolēni iepazinās ar Līgatnes papīrfabriku, unikālo industriāli vēsturisko celtni, kura darbojās gandrīz 200 gadus. Savulaik tas bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kur  ražoja kvalitatīvo rakstāmpapīru gan Latvijā, gan Cariskajā Krievijā – cara Armijas kartēm, papīrus ar ūdenszīmēm utt. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tā eksportē savus saražotos papīrus uz visiem 5 pasaules kontinentiem. No makulatūras, sākot ar 1994.gadu, tika ražoti kvalitatīvi zīmēšanas un akvareļu papīri, kā arī nelielā apjomā papīrs ar ūdenszīmi un melnais papīrs. Pašreiz Līgatnes papīrfabrikā ir iespējams gida pavadībā iepazīties ar papīra ražošanas procesu un aplūkot papīrmašīnu un citas iekārtas.

Latvijas skolas somas programmas ietvaros 5.oktobrī 10.-12. klases skolēni apmeklēja Siguldas tehnoloģiju un izglītības centra “Mazā brīnumzeme” nodarbību “Pašu veidota Latvija”. Nodarbības pirmajā daļā iepazinās ar miniatūrās pasaules maketu mērogā 1:87, kas pārsteidza visus ar pilsētu, lauku un dažādām sadzīves ainām. Izbrīnīja ar kādu māksliniecisko smalkumu veidotas neskaitāmas ēkas, skolas, kafejnīcas, veikali. Pa ielām pārvietojās jaunāko tehnoloģiju auto, darbojās dzelzceļa līnijas ar vilcieniem un ielu apgaismojums. Nodarbības otrajā daļā vadītājs skolēnus mudināja aizdomāties, kādu viņi gribētu redzēt, izveidot un izkopt Latviju. Darbnīcā ar 3D maketu būves iespējām, dažādiem telpiskiem un taktīlajiem materiāliem, izmantojot dažādas mākslinieciskās tehnikas, veidoja savus nākotnes Latvijas maketus. Noslēgumā visus izveidotos maketus savienoja kopā un redzēja, cik dažāda ir mūsu izsapņotā Latvija.

Teātra izrāde ,,Slinkums”

Programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē 5. un 6. klases skolēni noskatījās Valmieras teātra izrādi Toma Treiņa iestudējumā  ,,Slinkums”.

Stāsts ir par trim draugiem – Tomu, Annu un Oskaru-  , kuriem skolā tiek uzdots uzdevums – sagatavot prezentāciju par pašu izvēlētu dzīvnieku –  sliņķiem. Oskars un Anna bija apsolījušies nākamajā dienā savu sliņķu prezentāciju parādīt klases biedriem ar kostīmu un ”PowerPoint”. Nekad nevar solīt par daudz, jo nākamajā dienā viņiem nebija nekas no solītā. Oskars pat nemācēja izskaidrot, ko nozīmē vārds eko sistēma. Vērtējums par darbu, protams, negatīvs, taču viņiem tiek dota otra iespēja. Bet  šoreiz prezentācijai jābūt par slinkumu.

Bērni satiekas un jau vēlas veidot prezentāciju, bet uznāk slinkums, un draugi sāk rotaļāties un iedomāties paši savu Slinkuma zemi , kur pašam it nemaz nav jāpiepūlas, kur visu, iespējams, tavā vietā izdara kāds cits. Šī pasaule šķiet ļoti kārdinoša, tā var sevī ievilkt un vairs nelaist vaļā. Tā draugi atklāj, ka slinkuma dēļ viens no viņiem nav iekļauts futbola komandā, kura izcīna uzvaru. Otrs, neapmeklējot deju mēģinājumu, nepiedalās skolēnu dziesmu un deju svētkos, par ko sapņojis. Visi trīs draugi sapņo par nākotnes profesiju. Profesiju lapa ir gara, bet par kļūt, izlemt ir grūti. Šajā Slinkuma zemē lija frī kartupeļu lietus un tecēja kečupa ūdenskritums. Katram bērnam bērnībā taču ir bijusi tāda iedomu zeme, kurā nedrīkst būt pārāk aktīvi, kustīgi.

Protams, ka bērni spēlējoties aizmirst sagatavot prezentāciju, bet iedarbinot fantāzijas pasauli,

klases priekšā izdomā prezentāciju jeb drīzāk slinkuma prezentāciju, un iegūst  ļoti labu vērtējumu.

Slinkums kādreiz piemeklē ikvienu no mums un ir pat veselīgi dažkārt paslinkot, bet ir jābūt uzmanīgiem, jo pārāk ilga slinkošana ir kaitīga veselībai un prātam. Jo tad, iespējams, kāds cits arī tavā vietā kļūs par prezidentu.

Teātra izrāde  bija interesanta, pamācoša un jautra. Daudz pārdomu raisās: kādu profesiju izvēlēties; kādus interešu izglītības pulciņus apmeklēt; kā attīstīt savas intereses, fantāzijas pasauli; kas ir meli; kā veselīgi dzīvot un ēst utt.

8.aprīlī zoom platformā 5. un 6. un 10.kl. skolēni piedalījās ,,Skolas soma “organizētajā nodarbībā no K. Barona muzeja ,, Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”. Video ierakstā iepazinās ar K. Barona muzeju, uzzināja par  latviešu folklorista, rakstnieka un publicista dzīvi.

1859.gadā Tērbatas, tagadējās Tartu universitātes, matemātikas un fizikas fakultātes students Krišjānis Barons nolēma kājām mērot ceļu no Tartu līdz savām mājām Dundagā, viens no viņa mērķiem bija pamatīgāk iepazīt savu tēvzemi. Tas atspoguļots viņa grāmatā “Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti”. Viņš kļuva par pirmās ģeogrāfijas grāmatas autoru, kas atstājis nozīmīgu informāciju par Latvijas teritoriju 19. gadsimta vidū.

Nodarbības laikā mēs darbojāmies grupās, veicām vairākus uzdevumus. Piemēram, pēc dotās fotogrāfijas jāatpazīst K. Barona acis; pēc dotajiem attēliem jāatmin pilsētas; jālasa vecajā drukā, jāaprēķina veiktais maršruts jūdzēs.

Barons savu ceļojumu veica 5 nedēļās, ar kājām veicot ~ 840km. Vairākas dienas viņš atpūtās un iepazina Vecpiebalgu, īpaši priecājās par bagāto valodu. Maršruts:

 

Atsauksmes:

 1. nodarbība bija ļoti ieinteresējoša, uzzināju daudz ko jaunu par K. Baronu;
 2. man ļoti patika meklēt informāciju, bija jautri un interesanti;
 3. mani ieinteresēja, kā K. Barons ar kājām nogājis 847km 5nedēļās vai vienā mēnesī, dīvains maršruts;
 4. man patika viss, bija jautri, laba komanda;
 5. atjautīgi jāmin pilsētu nosaukumi pēc attēliem;
 6. nodarbība patika, interesanti ir mēģināt atšķirt pēc acīm, kuras ir K. Barona (beigās izrādījās, ka visas acis bija viņa);
 7. lasījām doto tekstu vecajā drukā, tas bija interesanti, piemēram, kas ir virspilssāts, strūgas, skutkas? ( galvaspilsēta, ūdens, laivas);
 8. nodarbība bija izzinoša un interesanta;
 9. nodarbības noslēgumā dziesma “18361 ” – mani uzrunāja visvairāk.

Ziemassvētku, animācijas un spēlfilmu izlases bērniem

 

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4.klašu skolēni noskatījās biedrības ,, Kinopunkts” piedāvātās filmas.

4.klases skolēni animācijas filmas un Ziemassvētku izlasi  skatījās klases stundās Adventa laikā pirms Ziemassvētkiem. Šajā pirmssvētku laikā skolēni mācījās par svētku svinēšanas tradīcijām. Tās labi bija vērojamas animācijas filmā „Saule brauca debesīs”,  kur savijās tradīcijas ( ķekatās iešana maskās, dziesmu dziedāšana, dažādas izdarības ) ar J.Kaukuļa oriģinālmūziku. Centās izzināt latviešu autorus, kuri bērniem rakstījuši par Ziemu un Ziemassvētkiem. Animācijas filmu Ziemassvētku ciklā varēja vērot M.Stārastes ,, Kraukšķīti” un I.Ziedoņa ,, Balto pasaku”. Skolēniem patika filmiņas ,, Kad āboli ripo”, ,,Māsa un brālis”. Vērojot latviešu autoru darbus, skolēni mācījās tikumus un vērtības, latviešu literāro valodu.

3.klases skolēni filmu izlasi ,, Zelta Ziemassvētki”  skatījās mūzikas stundā. Skolēniem šī mūzikas stunda ļoti patika, jo mūzikas skolotāja aicināja skolēnus skatīties filmas un ieklausīties filmas mūzikā. Filmu ,,Lote un pazudušie pūķi” skatījās latviešu valodas stundā. Pēc filmas pārrunāja, kādi bija varoņi, ko viņi darīja un kādas bija filmu varoņu īpašības. Filmā norisinājās dažādi piedzīvojumi, interesanti tēlojumi, dažādi varoņi un katrs ar savu raksturu. Dažiem skolēniem ir ļoti patikusi Lotes mazā māsiņa. Skolēni redzēja dažādas filmas, kuras vēl nebija redzējuši. Iepazina dažādus filmu varoņus.

2.klases skolēni noskaidroja, kuras filmas  ir jau redzējuši un kuras vēlas noskatīties. Filmas skatījās mācību stundu laikā un pārrunāja, ko ieguva-  sociālajās zinībās tēmas „Labo darbu laiks” un „ Nāk Ziemassvētki”,  latviešu valodā  – runātprasmes  veidošana  par filmās redzēto, sava viedokļa un galvenās domas izteikšana. Ētikā – mācījās saskatīt tikumiskās vērtības. Skolēniem bija iespēja iepazīt arī latviešu filmas. Kino skatīšanās pieredze veidojas kā patīkams piedzīvojums.  Bērni ieguva arvien jaunas zināšanas un kultūras pieredzi, kas ļauj attīstīties katra individuālajai personībai un spējai emocionāli līdzpārdzīvot notiekošajam. Filmu skatīšanās bērnos radīja kopēju prieku pirmssvētku laikā. Skolēniem patika visas noskatītās filmas. Īpašas atsauksmes bija par animācijas filmām  „Avārijas brigādes leļlu filmu izlase” un „Zelta Ziemassvētku izlase”.

1.klases skolēni, tuvojoties Ziemassvētkiem, latviešu valodas stundās lasīja stāstus, mācījās dzejoļus un tautasdziesmas par šiem svētkiem. Tādēļ arī animācijas filmās paspilgtināja tuvojušos svētku noskaņu.

Gatavojot apsveikumus vizuālās mākslas stundās, pievērsās ģimenes tēmai, vecvecāku nozīmei katra bērna dzīvē. Sociālo zinību stundā pārrunāja skolēnu strīdu iemeslus un sekas un kā tas sasaucas ar pūķu strīdu. Animācijas filmas rosināja skolēnu iztēli un iedvesmoja radošo darbu veikšanai.

Spēlfilma ,,Vectēvs, kas bīstamāks par datoru’’ rosināja izvērtēt katra skolēna attiecības ar saviem vecvecākiem, tos labāk saprast un cienīt. Skolēniem ļoti patika animācijas filmas, patikā vizuālie tēli. Juta līdzi Lotei, daži pat iejutās Lotes lomā, smējās par pūķu muļķīgo strīdu, un daži atcerējās par ko nevajadzīgi strīdējušies ar citiem.

Skolēni apmeklē teātra izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”

11. martā Vecpiebalgas vidusskolas 10., 11. un 12. klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Dailes teātri Rīgā, lai apmeklētu izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”. Izrādes pamatu veido ar septiņiem Oskariem godalgotās filmas Iemīlējies Šekspīrs (1996, režisors Džons Madens) scenārijs, ko radījuši Marks Normens un Toms Stopards, bet dramatiskā materiālā pārvērtis Lī Hols. Luga veidota no kinoscenārija, visu ainu uzbūve dinamiska, vietas mainās, daudz montāžas elementu. Materiāls ir kā kolāža, to veido daudzi fragmenti. Atstāta viena pamatlīnija – Šekspīrs un viņa Mūza, un kā tas savijas ar Romeo un Džuljetas radīšanu. Dzīve un teātris, kas no kā dzimst. Skolēni savās pārdomās par izrādi atzīmēja: “Tā deva iespēju padomāt par savām attiecībām. Mīlestība izrādē ir pāri visam – gan laimīga, gan nelaimīga. Burvīga izrāde ar lieliskiem aktieriem. Ļoti interesants skatuves noformējums un interesants vides risinājums. Lai arī notikumi risinājās Šekspīra laikā, izrāde bija moderna, mūsdienām pielāgotiem tērpiem.”

Attēls no: https://www.dailesteatris.lv/lv/izrades/2019-2020/iemilejies-sekspirs

Izrāde “Smieklu sasaukšanās”

25.februārī 5.klases un 9. klases skolēni Valmieras drāmas teātrī noskatījās izrādi,, Smieklu sasaukšanās” projekta ,,Skolas soma” ietvaros. Tā bija izrāde bērniem un vecākiem ar Ineses Zanderes stāstiem un Renāra Kaupera dziesmām . Tie bija piedzīvojumi spogulī un sapnī, apēstas konfektes, daudzstāvu nama kāpnes un Kreica kungs, Elzas gaidīšana, ejampanti, lecampanti, sedzampanti, redzampanti. Sarunas un prātošana – dziedot, lecot, spēlējot.

Izrādes pamatā ir mūziķa Renāra Kaupera dziesmas bērniem – “Sasauc smieklus izklīdušus” ar Latvijā iemīļotās dzejnieces un rakstnieces Ineses Zanderes stāstiem. Kopdarbs, kas izdzēš robežu starp bērnu un pieaugušo pasauli, kur lielo un mazo smiekli saplūst vienā veselumā, lai bērni var sajusties lielāki un nopietnāki, bet pieaugušajiem atļauts būt arī maziem.

Ko saka skolēni:

Izrāde par tēti, mammu, par bērniem, kuri ilgojas pēc vecākiem, par laiku, ko pavadām kopā ar vecākiem. Par to kā sāp smiekli, ja kādu apsmej. Par draudzību, arī par tikumiem un netikumiem. Par to, kāda nozīme cilvēka dzīvei. Filozofiska izrāde ar dziļu domu. Patika tā vieta, kur izspēlēja Kreica kunga kārti – persona ar galvu uz augšu un ar otru galvu uz leju. Patika aktieru tēlojums un izrādes noformējums. Mūzika izrādē bija kā pievienotā vērtība. Izrāde bija laba, pilna sirsnības un saistoša. Ļoti jauka izrāde, skaistas dziesmas ar atskaņām, ļoti labi aktieri, kuri ir atpazīstami. Varbūt domāta nedaudz jaunākiem bērniem. Daudz ko pārdomāt un izjust. Bija vieglāk uztvert noslēpto dziļo domu bērnišķīgā uzvedumā.

Bija arī šādas pārdomas: Līdz galam izrādi nesapratu. Man nepatika, jo nebija piemērota manam vecumam. Nesapratu ideju. Grūti bija iedziļināties, nesapratu.