Ceļazīme uz skolu!

Pirmo izlaidumu 2022./23.gada pūčulēnu dzīvē sākām ar I.Ziedoņa vārdiem: “Kā cilvēks aug augumā, to var redzēt. Bet kā cilvēks aug prātā, gudrībā, saprašanā un sirsnībā, to ne vienmēr var tik viegli un uzreiz ieraudzīt. Mācīšanās ir tīstīšanās vaļā un kaut kā laba pietīstīšana sev klāt. Attīstība ir cilvēka veidošanās uz labu.” Tā nu tas ir: kad bērni gana auguši bērnu dārziņā, tad laiks doties uz skolu!  Šķiet, ka izdevās lieliski nosvinēt pirmā svarīgā dokumenta saņemšanu: ar burvju somu, kuru Mazputniņš piepildījis ar prieku. Kādu? Darītprieku, runātprieku, burtuprieku un ciparu prieku, vēl ar dziedātprieku, dejotprieku un spēlētprieku! Ar tradīciju, ka Latvijas Valsts karogu mastā ceļ jubilārs. Šoreiz tas bija Renārs, kuram dzimšanas diena 4.jūnijā. Ar tradīciju, ka vecāki min, par kādu nākotnes profesiju šobrīd sapņo bērni. Paturiet prātā to! Kas zin…. Vēl ar tradīciju, ka bērni saņem ceļazīmes un spēka maizīti, bet bērnudārza darbinieki veido simbolisko krāsaino bērnības ceļu caur goda vārtiņiem uz skolu. Otrpus vārtiņiem sagaidīja 1.klases skolotāja Inese. Pirmais valsis nekad nevienu nav atstājis vienaldzīgu, jo šķiet, ka ikkatrs tajā brīdī domā par to, cik ātri skrien laiks… “Mazputniņš” vēl bērniem turpināt tīstīt vaļā savus talantus!  Mazie mazputniņi, kuri vēl augs dārziņā, priecājās un pateicas “Pūces skolas” bērnu vecākiem par renovēto, uzpucēto brīnišķīgo namiņu bērnudārza pagalmā, bet darbinieki par uzdāvāto iespēju doties kopīgā atpūtā! Apkopojot vecāku atbildes uz mācību gada noslēguma aptaujas jautājumiem, izlasījām daudz labu vārdu, bet viens teikums skanēja šādi: “Žēl, ka man kā mammai arī šis laiks būs pagājis! Paliks kolosālas atmiņas!”