Dižā piebaldzēna dzimšanas diena

Atzīmējot novadnieka, skolasbiedra, dzejnieka, rakstnieka, skolotāja Antona Austriņa 140 dzimšanas dienu muzeju apvienībā ,,Orisāre” piedāvāja jauno kultūrvietu jeb kultūrvēstures kāpnes.

Netradicionālajā literatūras stundā muzeja darbinieces – L. Grudule, I. Muižniece un L. Balode – iepazīstināja ar A. Austriņa dzīves gājumu, ar dzeju, ar fragmentiem no rakstnieka atmiņu tēlojumu grāmatas ,,Puiškans”. Spēlējām spēli ,, Atmini senos vārdus Vecpiebalgā”.

No skolēnu pārdomām:

  • neparastais telpas ( kāpņu) iekārtojums – sēdēšana uz kāpnēm, pie sienām materiāli par rakstnieku, priekšpusē glīti noformēts piemiņas stūrītis, kur skolotāja nofotografēja atjautīgākos spēles dalībniekus;
  • uzzināju, ka A. Austriņam vislabāk patika Latvijas daba, bērzi, kaut bija apceļojis daudzas valstis;
  • uzzināju par mūža draudzību no skolas laikiem ar novadnieku K. Skalbi, viņu kopīgām interesēm un nodarbēm;
  • klausījāmies arī komponētās dziesmas ar A. Austriņa vārdiem ( ,,Ratiņš” un ,, Miega dziesma”);
  • aizdomājos, kādi bija piebaldzēni senāk, ar ko tie nodarbojās, kāda bija iztikšana un kādas iespējas izglītoties;
  • pats aizrautīgākais moments bija vecvārdu minēšana jeb spēle,, Atmini senos vārdus Vecpiebalgā” ;
  • mēs, piektie, bijām tieši dzimšanas dienā ( 31. janvārī) un cienājāmies ar svētku kliņģeri.