Glītrakstīšanas konkurss

Šonedēļ 1. – 3. klašu skolēni latviešu valodas stundās izstrādāja glītas rakstīšanas nosacījumus un, tos ievērojot, rakstīja latviešu tautasdziesmas. Katrā klasē skolēni izvērtēja uzrakstītos darbus un izvirzīja labākos.

Šodien, 12.aprīlī, tikāmies visas klases kopā, lai godinātu glītākā rokraksta īpašniekus sākumskolā un, balsojot ar konfektēm, noskaidrotu skatītāju simpātijas!
Lepojamies!