Iepazīsti profesijas!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi.

Februārī, ierastās ikgadējās Ēnu dienas laikā, kas šogad atcelta pulcēšanās ierobežojumu dēļ, par darba tirgu, interesējošiem darba devējiem un profesijām skolēniem padziļināti ir iespēja uzzināt īpaši izveidotā mācību ekskursiju platformā, kur darba devēji  sākot ar marta skolām piedāvā virtuālas mācību ekskursijas, pedagogi   piesaka skolu klašu grupas attālinātai vizītei uzņēmumos un iestādēs. 

 

Vecpiebalgas novadā jauniešu centrs “Balgas Strops” sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un profesiju pārstāvjiem piedāvā interesantu sarunu ciklu ,, Iepazīsti profesijas!” zoom platformā, kas iespējams, palīdzēs tuvāk iepazīt profesijas un izvēlēties savu nākotni! Sarunu vada Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Linda Ķaukule.
Februārī  pirmajā sarunu ciklā piedalījās Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, kurš pastāstīja par savu virzību politikā, studijām LU Sociālo zinātņu fakultātē, par ģimenes lomu profesijas izvēlē, par izvēli iesaistīties Vecpiebalgas novada pašvaldības darbā (sākumā kā deputāts, bet 2017.gadā kļūstot par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju). Aicināja jauniešus izglītoties, nebaidīties pieņemt dažādus izaicinājumus.

Brīvo laiku pavada kopā ar savu ģimeni, arī  sportojot, iesaistījies amatierteātrī ,,Sumaisītis” darbībā , labprāt arī dzied ( mācījies Rīgas 1.bērnu mūzikas skolā).

25. februārī zoom platformā par savu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā stāstīja mūsu skolas absolvente Signe Engere. Vidusskolas gados Signe mērķtiecīgi gatavojās medicīnas studijām, apmeklējot sagatavošanās kursus. Pabeidza LU Rīgas Medicīnas koledžu, iegūstot ārsta palīga kvalifikāciju. Mācības turpinās visu laiku, apmeklējot dažādus kursus.

Signe pastāstīja par ikdienas darbu  NMP dienesta Taurenes ātrās palīdzības brigādē, arī Covid -19 laikā, kad jādodas pie  saslimušā. Lai strādātu ātrās palīdzības brigādē nepieciešamas labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, psiholoģiska noturība, laba fiziskā sagatavotība, spēja pielāgoties dažādām situācijām – nereti palīdzība ir jāsniedz uz ielas, mežā, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus, valodu zināšanas, jo palīdzību var nākties sniegt arī citā valodā runājošiem pacientiem. Ātrās palīdzības mašīna ir nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu, lai pacientam nodrošinātu uzturēt dzīvībai svarīgās funkcijas.

Signe uzsver, lai strādātu par ārsta palīgu, ir jābūt interesei, vēlmei palīdzēt un mīlestībai pret visiem cilvēkiem. Profesiju iespējams apgūt LU, RSU un medicīnas koledžās.

Brīvajā laikā labprāt skrien, jo tā var atbrīvoties no negatīvajām emocijām un uzturēt sevi labā fiziskā formā.

 

Nākamās tikšanās 15:30 zoom platformā :  2.03. – Aivis Šulcs;  4.03. –Madara Bauere;

 15.03. – Linda Tunte un Laimdota Bauere.

Izmantosim iespēju un piedalīsimies sarunu ciklā ,, Iepazīsti profesijas!”