Ievēlēta jauna izglītojamo pašpārvalde

Š.g. 27. septembrī tika ievēlēta jauna izglītojamo pašpārvalde. Ar 33 balsīm pret 31 uzvarēja Kristiāna Freimaņa vadītā komanda.

Jaunās izglītojamo pašpārvaldes sastāvs:

Pašpārvaldes vadītājs: Kristiāns Freimanis, 11.klase

Vietniece: Elīna Līva Pozņakova, 10.klase

Sporta grupas vadītājs: Arvis Arvīds Jekimovs, 11.klase

Vietnieks: Kristaps Agafonovs, 10.klase

Mācību grupas vadītāja: Marta Pundure, 10.klase

Vietniece: Signe Lāsma Strazdiņa, 10.klase

Informācijas grupas vadītāja: Dagmāra Gulbe, 9.klase

Vietnieks: Mārtiņš Šatrovskis, 9.klase

Kultūras grupas vadītājs: Renārs Pundurs, 11.klase

Vietniece: Karīna Tomsone, 9.klase

Veiksmi un panākumus jaunajai pašpārvaldei!