1.IZLAIDUMS (1954./1955.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – ZIEDONIS RUMBA

HELĒNA BURAKA

RUTA GUSMANE

VIJA KUĶADAMA

RASMA LAURE

OĻĢERTS LIEPIŅŠ

JĀNIS LUKSTIŅŠ

ANITA OZOLIŅA

ELGA OZOLIŅA

JĀNIS PICELEVIČS

ILGA BAUMA

2.IZLAIDUMS (1955./1956.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ANNA ZALCMANE

DZINTRA APINE

VELTA ĀVERSTE

RASMA EGLĪTE

JĀNIS EGLĪTIS

OĻĢERTS FRĪDVALDS

AIJA KĻAVIŅA

MIRDZA KRIEVIŅA

GUNĀRS ĶEPĪTIS

AUSTRA ĶIŅĶERE

GAIDA LŪSE

ELGA OŠIŅA

MUDĪTE PINKA

ULDIS PURIŅŠ

INTA RIEKSTIŅA

GUNTA SĪKA

BIRUTA SKRĀBĀNE

JURIS STĀLMEISTERS

ILMĀRS ŠĶERBERGS

AGITA ŠMITE

DAINA ŠMITE

GRIETIŅA ZĀRDIŅA

INTA ZIEDIŅA

ILGA ŽĒPERE

VALDA VĀRNA

3.IZLAIDUMS (1956./1957.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – AGNIJA RĒVALDE

ANDRIS ASARS

KĀRLIS AVENS

MIRDZA BRANDERE

RUTA BRODA

ULDIS DRIŅĶIS

IVETA GREBEŽA

VELTA JUKŅEVIČS

EDĪTE KAGAINIS

OSKARS KALNIŅŠ

LAUMA KĻAVA

JĀNIS KRAUZE

IVARS LAPSELIS

KĀRLIS LĪNIS

BIRUTA MASKAVIČA

PAULS PUTNIŅŠ

AIVARS SALMIŅŠ

JĀNIS SLAPIŅŠ

AINA SKRADAILIS

TELMA STRAMBAUSKA

MAIJA VĀVERE

ALĪNA VIBORNAIS

GAIDA VĪTIŅŠ

IMANTS ŽIDAVS

4.IZLAIDUMS (1957./1958.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – GAIDA ŠĶĒLE

INTA ADAMOVIČA

VITAUTS ĀZACIS

KĀRLIS BLĪGZNA

IMANTS BRILIS

SKAIDRĪTE DAĻECKIS

ANNA DOZĪTE

JĀNIS ENDELE

MODRIS KAMARS

ULDIS KANDERS

ROTA KUĶADAMS

AIJA KRIEVIŅA

AINA KRĪGERE

AIJA KODOLIŅA

MAIJA LĪGANTE

KĀRLIS LUKSTIŅŠ

MĀRIS OLTE

LĪGA OZOLS

LILITA PAPĒDIS

ANITA PAPĒDIS

JĀNIS PAEGLĪTIS

DACE PUTNIŅA

JURIS RUNCIS

SKAIDRĪTE ROZĪTE

ILGA RUŅĢIS

ŅINA SLAPIŅA

IMANTS UŽĀNS

AUSMA VĪTIŅŠ

ĀRIJA ZĀRDIŅŠ

ANNA ZELTIŅA

JĀNIS ZIVTIŅŠ

VALDIS ZVAIGZNE

EDĪTE GRĪNBERGS

5.IZLAIDUMS (1958./1959.m.g.)

AUDZINĀTĀJI – VERA KALNIŅA, LAIMONIS ANNUŠKA

DAINA BOGDĀNE

VELTA BRIEDE

SKAIDRĪTE BRANTIŅA

EDĪTE CIMDIŅA

GUNTIS DRIŅĶIS

ĒRIKS FREIVALDS

VILNIS GRĀVELIS

MODRIS KALNIŅŠ

JĀNIS LOPATKO

RASMA MAČA

ILONA MEDNE

MODRIS MISSERS

EDĪTE OŠA

INTA PURVIŅA

IMANTS RESNAIS

GRIETA TAUNIŅA

VIJA ZELTIŅA

DZINTRA BĒRZIŅA

VELTA BĒRZIŅA

VELTA BRANDERE

IMANTS DZALBA

JĀNIS KRENKLIS

IEVA KURZEMNIECE

BIRUTA LĀPSELE

PĒTERIS MUCENIEKS

INGRĪDA MEIERE

DAINA SARMULE

ULDIS SPIRANDA

AIJA ŠĪRONE

GUNĀRS ŠĶERBERGS

MODRIS ZIEDIŅŠ

AUSTRA ZVIRGZDIŅA

ALDONIS ROZĪTIS

BRIGITA IGAUNE