11.IZLAIDUMS (1964./1965.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ERNA KRIŠJĀNE

VIJA ĀZACE

CENTA BLEĶE

RŪDOLFS CIMDIŅŠ

JĀNIS KAKLAUTIŅŠ

JĀNIS KANDERS

MĀRĪTE KLINKLĀVA

INĀRA LŪĶE

ANDRIS OZOLS

NORA SIZENA

MARGRIETA SKALBE

INESE ŠĶERBERGA

12.IZLAIDUMS (1965./1966.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – BIRUTA RUDZĪTE

JĀNIS BĒRZIŅŠ

ILZE BEĶERE

DZIDRA CAUNĪTE

ANDREJS GRĪNFELDS

LIGITA GULBE

MODRA JANKUNA

VILNIS KRIŠJĀNIS

MIRDZA KURCENA

VIJA LĪNE

GUNTA PILIŅA

RASMA PUKSE

JĀNIS RIŽA

ANDRIS RUŅĢIS

ALDIS SKAIDRAIS

TATJANA VEISPĀLE

GUNTA SĪVIŅA

JURIS SALMIŅŠ

AIJA BURKA

IDRA JANKUNA

ALMA MĪĻĀ

RUTA PURVIŅA

MĀRIS RIEMERIS

JĒKABS RUBENIS

MĀRĪTE SNIEDZE

ANITA RŪNIKA

LAIMDOTA CIMDIŅA

13.IZLAIDUMS (1966./1967.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – GUNA RESNAIS

SARMĪTE BAKMANE

JĀNIS BĒRZIŅŠ

RASMA CIMDIŅA

JĀNIS DUBROVSKIS

MARUTA DZENĪTIS

DZIDRA IVĀNS

SARMĪTE JUDZIS

GUNTA LĀCKĀJA

VISVALDIS LUKŠA

VIJA LŪĶIS

RUTA VITRUNGA

RITA ZEMĪTE

AUSMA ZIEDIŅA

VIZMA KRŪMIŅA

GUNTA GORBĀNE

ANITA KLAPARE

ASTRĪDA PAVLOVA

AIVARS TEIKMANIS

14.IZLAIDUMS (1967./1968.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ERNA KRIŠJĀNE

AUSTRIS BITE

IMANTS BOGDANOVIČS

NIKOLAJS BURAKS

DAILIS DINDONIS

ANITA EVELONE

ULDIS GAVARS

ARITA MILLERE

LARISA GIRGENA

LOTĀRS LIEPIŅŠ

15.IZLAIDUMS (1968./1969.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – KĀRLIS GREIŠKALNS

AUSTRIS BITE

IMANTS BOGDANOVIČS

NIKOLAJS BURAKS

DAILIS DINDONIS

ANITA EVELONE

ULDIS GAVARS

ARITA MILLERE

LARISA GIRGENA

LOTĀRS LIEPIŅŠ