16.IZLAIDUMS (1969./1970.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MARGARITA STRADIŅA

ANITA APSĪTE

SARMĪTE AKOTE

DAINA BĒRZIŅA

LIGITA BOGDANOVIČA

BRIGITA CAUNE

ILZE CIUKORE

JĀNIS MELNGAILIS

PĒTERIS LOČMELIS

MARUTA ŠAKUMA

INDRA TETERE

VILNIS TUNTE

JĀNIS ZOSULIS

JĒKABS BRAUERS

17.IZLAIDUMS (1970./1971.m.g.)

AUDZINĀTĀJI– VIJA GREIŠKALNE, VELTA SKUDRA

JĀNIS BAKMANIS

RUTA BEĶERE

DAILA CINCIS

 ZOJA KUZMINA

GUNTIS LAZDA

SANDRA LIEPIŅA

ANNA RIEKSTIŅA

MODRA VOLGE – VEISS

DACE ZEMBERGA

LILITA ZELTIŅA

GITA DZĒRVE

18.IZLAIDUMS (1971./1972.m.g.)

AUDZINĀTĀJS – KLĀVS ZOMMERS

AIVARS AVENS

VALENTĪNS BABRIS

GUNTA BĒRZIŅA

JĀNIS BĒRZIŅŠ

PĒTERIS BRAUERS

ZIGRĪDA EVELONE

ASTRA GAVARE

ZELTĪTE GRANDOVSKA

LĪGA GRAUDUMA

DAIGA KALPIŅA

LAIMA KUĶĀDAMA

RUDĪTE KRŪMIŅA

GUNTA LUBEJA

GUNTARS OSIS

AIVARS OŠIŅŠ

GUNTA PURLĪCE

LUDMILA RAGOZINA

ĀRIJS SUIPE

AINA SNIEDZE

DACE SNIEDZE

INĀRA TRUŠUS

SARMĪTE VĪGANTE

19.IZLAIDUMS (1973./1974.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – ERNA KRIŠJĀNE

ANDRIS BALODIS

INGRĪDA BĒRZIŅA

VINETA BĒRZIŅA

ZAIGA BĒRZIŅA

BAIBA GRAVĀNE

GUNTA KALNIŅA

VIJA LOČMELE

LILITA MEISTARE

ANITA PLAUDE

SARMĪTE ROZENA

RUTA SAUJIŅA

DZINTRA TOMSONE

20.IZLAIDUMS (1974./1975.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – INĀRA OŠA

VILNIS APINIS

INESE BALTIŅA

DZINTRA BĒRZIŅA

IVARS BEĶERIS

GUNTARS BISENIEKS

ZOJA IVANOVA

RASMA KĻAVIŅA

VIESTURS KRAMS

GUNTA KRŪMIŅA

VILNIS PILIŅŠ

VIKTORS RAGOZINS

AUSMA UĻĢE

BIRUTA VILKA

KĀRLIS BRAUERS

ILZE DRAVANTE

RITA DZĒRVE

INĀRA EGLE

INGRĪDA LĀCGALVA

 ILGONIS MAČS

ILZE MATVEJA

DACE OLTE

NATĀLIJA STRELKOVA

JURIS TOLLA

ANDREJS ZĀRDIŅŠ

LAIMDOTA ZELTIŅA