21.IZLAIDUMS (1975./1976.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – LIDIJA RĀVIŅA

VELTA ASARĪTE

AUSMA BALODE

JĀNIS BĒRZIŅŠ

VALDIS BURAKS

MĀRTIŅŠ BURDAJS

MĀRĪTE BURJOTE

AIVARS EŠKINS

RITA GATERE

VELTA JAKOVĻEVA

GUNTA KIRŠTEINE

SARMĪTE KLEINBERGA

KĀRLIS KLEPERS

LIGITA LĀCE

SARMĪTE LUBEJA

MĀRA MATVEJA

ARTŪRS OŠIŅŠ

JURIS PELĒCIS

ILONA PILSĒTNIECE

ANITA PRECENIECE

ELGA PUĻĶE

LAIMA PURVIŅA

VIKTORS RAGOZINS

INTA RUSKA

IEVIŅA SMOĻENSKA

IRĒNA STĀRASTIŅA

AIJA TEILĀNE

ANDREJS VEISPĀLS

JURIS VĪKSNA

GUNA ZĀLĪTE

KRISTAPS ZĀRDIŅŠ

IMANTS ZVAIGZNE

22.IZLAIDUMS (1976./1977.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA BEĶERE

JĀNIS APSĪTIS

GUNTA BIRĶE

ELITA BURAKA

INESE DIMSONE

ILMĀRS GLĀZERS

ILGA GOBIŅA

ANDRIS KAZAKS

VILIS KLEPERS

SERGEJS KRASTIŅŠ

INESE KRŪMIŅA

DZINTRA LĀCE

LONIJA LOZE

MAIRA LŪĶE

AIVARS MEĻĶIS

ASTRĪDA ORMANE

JĀNIS OŠIŅŠ

JĀNIS PILSĒTNIEKS

JĀNIS PUĻĶIS

JĀNIS RAUDONIS

JURIS RAGOZINS

SARMĪTE SPRIŅĢE

ZANE VĪGANTE

INTA ZAICE

ILGA ZVEJNIECE

GUNTIS ZVEJNIEKS

23.IZLAIDUMS (1977./1978.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MIRDZA ZOMMERE

ILZE APALUPA

MAIJA APINE

ILGVARS AUZIŅŠ

VITA BALODE

LĪGA BALTIŅA

VALDA BRAUNA

ĀRIJS DZENŽA

DZINTRA EGLĪTE

SARMĪTE GULBE

LIGITA GAVARE

AIVARS KARPS

MIRDZA ĶUZE

EGILS LAPIŅŠ

IRĒNA LOGINA

JĀNIS MEĻĶIS

OLITA OŠIŅA

ANITA PLATAIS

SARMĪTE RABE

MELITA SĀBULE

ANNA SAUJIŅA

ANTOŅINA SPRUDZĀNE

LĪGA UŽĀNE

ZAIGA ZĀRDIŅA

ANDIS ZVEJNIEKS

DZINTRA STĀRASTIŅA

24.IZLAIDUMS (1978./1979.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MAIJA SĪMANE

 INGRĪDA BAČKINA

DACE BĒRZIŅA

INESE BĒRZIŅA

NORMUNDS DIMSONS

RAIMONDS EZERIETIS

AIJA EŽMALE

ALDIS GLĀZERS

INGŪNA GULBE

INDRA IRŠA

DZINTARS JUKĒVICS

LIGITA KANDERE

JĀNIS KAŠTANOVS

ANITA KRŪMIŅA

VAIRA LĀCE

VIZMA MILNE

ANNA MŪRNIECE

MĀRIS PINKA

ANTOŅINA PIRUŠKA

ARITA RUPEIKA

VINETA RUPEIKA

VALENTĪNA STEPĀNOVA

DAINA ŠĶĒLE

INTA ŠMUILĀNE

GUNDEGA TOMSONE

PĒTERIS VASIĻJEVS

25.IZLAIDUMS (1979./1980.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – VIJA ASARE

SARMĪTE ĀBOLIŅA

LAURA ĀBRAMA

LĪGA ANTONE

SARMĪTE AUZIŅA

SILVIJA BĒRZIŅA

AIGARS BISENIEKS

RUDĪTE BLAUSS

ASTRA BOJĀRE

ILONA DALDERE

AIJA DZENE

ILMĀRS ENGERIS

GITA HODARCEVA

ANDRIS KĀRKLIŅŠ

SARMĪTE KIRŠTEINE

DAIGA LĪNE

LAIMA LUBEJA

RAIMONDS LOČMELIS

DACE MILNE

INESE OŠA

AIGARS SARMULIS

SARMĪTE STĀRASTIŅA

INETA STEPANOVIČA

INGRĪDA ŠMUILĀNE

LAILA UŽĀNE

INTA VĪKSNA

RINGOLDS ZĀLĪTIS

ZINTA ZELTIŅA