26.IZLAIDUMS (1980./1981.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MARGARITA STRADIŅA

LOLITA BĒRZIŅA

ELITA DĀLDERE

DACE GRĀMATIŅA

MARINA JAKOVĻEVA

ANDA KĀRKLIŅA

LAIMA KRŪMIŅA

VIJA LAZDIŅA

ANDRIS LĀPSELIS

BIRUTA NAGLE

AIGARS LEIBOMS

ILZE OŠA

MIERVALDIS PLAUDIS

SANDRA PLINKA

INDULIS RUICĒNS

AELITA STAĢĪTE

AIVARS STĀDERS

ILZE TOKA

INGA VEINBERGA

MARGA VIĻUMSONE

ILZE VĪKSNA

SILVA ZIEDIŅA

27.IZLAIDUMS (1981./1982.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA ŠPELA

VALDIS APALUPS

IVETA BALODE

VALDIS BALODIS

INĀRA BĒRZIŅA

RASMA BITĪTE

GUNĀRS GRAVĀNS

ARNIS IRBĪTIS

ANDRIS JEŠKINS

JĀNIS KRAMS

AVELĪNA KUZMANE

ANTONS KUZMANS

LAIMONIS ĶERPULIS

INĀRA LOČMELE

ANTRA LOGINA

INESE LUBEJA

LIGIJA LAPIŅA

ANITA LEIBOMA

SARMĪTE LOZE

INETA PAVLOVA

GUNTARS RABIS

GUNĀRS RUTKIS

JĀNIS SALENIEKS

IVARS SILIŅŠ

INETA SUBATOVIČA

VIJA ŠULCA

28.IZLAIDUMS (1982./1983.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – INĀRA OŠA

RIGONDA BELKOVSKA

OSKARS BRAUERS

BENITA CIMDIŅA

BIRUTA DUŠA

DZIDRA EGLĪTE

VITA FRĪDVALDE

ATIS GAVARS

JĀNIS GLĀZERS

SANDRA JĒKABSONE

VALIJA KAŠTANOVA

ZAIGA KRIEVIŅA

JĀNIS KUNGS

LAILA LAIVIŅA

LAIMA LAPIŅA

AGITA LAUKA

SANDRA NIKLĀSE

ILZE PRIEDE

LĪGA PRŪSE

ANDRIS RUTKIS

AIVARS STEPANOVIČS

SANGVIDS ŠĶERBERGS

SARMĪTE VĪTOLIŅA

VALĒRIJS VOZŅESENSKIS

ILZE ZOMMERE

ILONA ZAĶĪTE

GUNTIS ZVEJNIEKS

29.IZLAIDUMS (1983./1984.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – DAINA JANSONE

ELZA ĀBRAMA

JEĻENA BALAGANSKAJA

AIGARS BĒRZIŅŠ

LĪGA CIMDIŅA

SILVIJA FREIMANE

DACE ILSTERE

RUTA GAVARĀNE

JĀNIS SALENIEKS

GITA GOBIŅA

ALVIS GULBIS

ANDRIS ĢĒRMANIS

SANDRA MEISTARE

ILZE MIĶELSONE

LARISA PUTNIŅA

AGRIS RUNCIS

VALĒRIJS STRELKOVS

MARUTA TOKA

30.IZLAIDUMS (1984./1985.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA ŠPELA

UĢIS ASARIS

MĀRĪTE ĀZACE

SANDRA EGLĪTE

NORMUNDS EZERIETIS

SANDRA IGNAŠA

SANDRA IRBĪTE

ALDIS JEŠKINS

ILONA JUME

ALDIS KAPARKALĒJS

VARIS KURZEMNIEKS

AIVARS LAPIŅŠ

RUDĪTE MIĶELSONE

AIVARS NAGLIS

ILZE PLINKA

VITĀLIJS RAGOZINS

INGA UTENA

INA VIŠŅOVA

JĀNIS ZOMMERS

ŽANNA VOZŅESENSKA

GUNĀRS SALENIEKS