31.IZLAIDUMS (1985./1986.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA BEĶERE

MĀRIS GRUELIS

INTS JANSONS

GUNITA KURZEMNIECE

ANDA LAZDIŅA

VILNIS LEIBOMS

AIVARS ĻEŠŅIČIJS

INGA OZOLA

INESE PILSĒTNIECE

ILONA RESNAIS

ILONA SOPULE

INGŪNA STĪBELE

MARĢERS VĀVERE

MAIJA ZIEDIŅA

AIGA ZŪZANA

ANTRA ŽĒPERE

SLAVIKS AGAFONOVS

32.IZLAIDUMS (1986./1987.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MIRDZA ZOMMERE

SVETLANA AGAFONOVA

DACE CINTIŅA

ILZE DAĢE

JĀNIS DAĢIS

DAINA EGLĪTE

ELLA FRĪDVALDE

AINĀRS GRAUDUMS

LAILA JAKOVĻEVA

KRISTĪNE JURCIŅA

ARNIS KUNGS

EVITA LEIBOMA

SANDRA OZOLIŅA

ILGVARS PAVLOVS

ANITA PEISAHOVSKA

SANITA RAUZA

DAIGA SAVEĻJEVA

JURIS ZELTIŅŠ

EDVĪNS ZIEDIŅŠ

DZINTARS STUDERS

33.IZLAIDUMS (1987./1988.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MAIJA SĪMANE

AGNIJA BALODE

ULDIS CIMDIŅŠ

ILZE DAĻECKA

JĀNIS IGNAŠS

JĀNIS KRŪMIŅŠ

LĀSMA LAIVIŅA

JĀNIS LĀPSELIS

AGNIS OSIS

GUNITA PĒTERSONE

RAMONA PLASS

ILUTA PĻAVNIECE

ALDIS PURIŅŠ

IEVA SĪMANE

DACE ŠUTKA

LĀSMA VĀVERE

GUNTARS ZEILE

34.IZLAIDUMS (1988./1989.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MĀRA ŠPELA

ĀNIS ASARIS

ARTIS BĒRZIŅŠ

INDRA BOTORE

ANITA JAUNRUBENE

VILNIS KALNIŅŠ

KRISTĪNE KALVE

JĀNIS PLŪME

SOLVITA PRĪSE

MAREKS RADVILĀVIČUS

MARIKA SARMULE

AINIS SARMULIS

35.IZLAIDUMS (1989./1990.m.g.)

AUDZINĀTĀJA – MIRDZA ZOMMERE

AIGARS AZACIS

INITA BRAŽĢE

MAIRIS EKERTS

ILZE ILSTERE

LĀSMA KAPARKALĒJA

GUNDEGA KAŅEPE

INESE KAŠTANOVA

ILZE KIRŠTEINE

ZANDA ĶEPĪTE

JEĻENA MOISEJEVA

DACE NAGLE

DITA NEBARE

DAIGA OZOLA

VINETA OZOLIŅA

ILVA PĒRKSTIŅA

MĀRIS PLŪME

ANDIS RIŽA

JURITA ŠARKOVSKA

AIGARS VIŠŅEVS

INĀRA ŽĪGURE