,,Kāds ir jauniešiem draudzīgs novads?”

22. martā mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietniece Marta Logina – Pundure pārstāvēja skolu ,,Cēsu jaunveidojamā novada attīstības dokumenta izstrādes” sarunās, kurās kopā ar citiem Cēsu novada jauniešiem apsprieda tēmas: Kultūra, Mobilitāte un satiksme, Tūrisms, Pašvaldības darbs, Jauniešu iespējas iesaistīties, Daba un klimats, Veselīgs dzīvesveids, Uzņēmējdarbība un inovācijas.

Šoreiz dalībnieku bija krietni maz, bet tas sniedza iespēju katram izteikties skaidrāk un plašāk. Sarunas sākumā katrs sniedza savu atbildi uz jautājumu: ,,Kāds ir jauniešiem draudzīgs novads?”  Apspriežot  tēmas tika saskatītas pozitīvās lietas, problēmas, pilnveidojamais un ieteikumi turpmākajai darbībai. Visas atbildes tika apkopotas un pierakstītas, lai, izveidojoties jaunajam Cēsu novadam, tās varētu realizēt sabiedrībai pieejamā veidā.

Pacilājošākais brīdis pasākumā bija, kad viena no sarunas vadītājām teica: ,,Man arvien vairāk patīk jūsu skola, vecpiebaldzēni”, norādot, ka tiek meklēti veidi, kā iepazīstināt visus skolēnus ar vietējiem uzņēmumiem, kas visbiežāk notiek rudens pārgājienu laikā, bet tagad attālināti, sadarbojoties ar JIC “Balgas strops”,  kā arī sniedzot iespēju skolēniem piekopt veselīgu dzīvesveidu, pateicoties skolā plaši pieejamajām  interešu izglītības nodarbībām, sporta pulciņiem un inventāra nodrošinājumam.