Ēnu dienas aktivitātes Vecpiebalgas vidusskolā 2021

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā, veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi.

2020./2021.m.g., sakarā ar Covid – 19 ierobežojumiem, februārī un martā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un profesiju pārstāvjiem piedalījāmies interesantā sarunu ciklā ,,Iepazīsti profesijas!” Zoom platformā, kas palīdzēja tuvāk iepazīt profesijas un izvēlēties savu nākotni.

Karjeras nedēļa ,,Iepazīsti profesiju‘‘:

  1. Saruna ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu.
  2. Saruna ar ārsta palīgu Signi Engeri
  3. Saruna ar fotogrāfu Aivi Šulcu
  4. Saruna ar Laimdotu Baueri un Lindu Tunti – labdarības organizācijas ,,Vecpiebalgas rūķi“ dibiātājām
  5. Saruna ar Līgu Glāzeri – Spalviņu. Profesionālais sports – olimpisko spēļu dalībniece, sporta skolotāja
  6. Saruna ar Kārli Nebaru. Autosports, uzņēmuma vadītājs
  7. Saruna ar Juritu Šarkovsku. Friziera profesija
  8.  Saruna ar floristi, pasākumu dekoratori Ingu Gulbi
© Copyright - Vecpiebalgas vidusskola