Karjeras iespējas

Aprīlī Vecpiebalgas vidusskolas vecāko klašu skolēniem Karjeras mēneša ietvaros notika vairākas tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, lai tuvāk iepazītu viņu darbu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem veiksmīgi darboties un gūt panākumus savā profesionālajā jomā.

Uz tikšanos ar 7.-12. klašu skolēniem 19. un 20. aprīlī skolā bija ieradies jauniešu interešu centra “Balgas strops” vadītājs Jānis Roberts Krams, pēc specialitātes ekonomikas inženieris, kurš izglītību un darba pieredzi guvis ne vien Latvijā, bet arī Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā un Šveicē. Jānis jauniešiem pastāstīja par to, kā sāka savu karjeru, vairākkārt uzsvēra, cik liela loma tās veidošanā bijusi mērķtiecībai un zinātkārei, jo bez tās cilvēks neko nevar sasniegt. Tuvāk pastāstīja par gūto darba pieredzi un daudzveidīgajiem hobijiem.

  1. un 26. aprīlī Jānis organizēja tiešsaistes tikšanos ar saviem ārzemēs dzīvojošajiem draugiem, kuri skolēnus tuvāk iepazīstināja ar savu karjeras ceļu un profesijām, kurās strādā, par tendencēm darba tirgū, nepieciešamajām īpašībām un prasmēm savā nozarē. Ar skolēniem attālināti sarunājās Šveicē, Luksemburgā un Austrijā strādājoši dažādu jomu profesionāļi:

Jānis Vinklers / Toni digital, product owner / Cīrihe, Šveice

Janīna Vinklere / Your company radio, Chief business oficer / Cīrihe, Šveice

Mārtiņš Lagzdiņš / Lucern University, Zinātniskais asistents datorikas nodaļā/ Lucerna, Šveice

Ronalds Arājs / Mileway, Reporting analyst / Luxemburga
Kristīne Lazdiņa / Google, Project manager / Cīrihe, Šveice

Valters Krams / Holinger AG, būvinženieris / Baden, Šveice

Henrijs Arājs / Swiss Re, Portfolio analyst & strategy / Cīrihe, Šveice

Artūrs Strazdiņš / Inverto Ag, Konsultants supply chain / Vīne, Austrija.

Vērtīgus ieteikumus nākotnes profesionāļiem izteica Jānis Vinklers:

  1. Uzraksti plānu tuvai un tālai nākotnei!
  2. Mazāk domā, vairāk dari!
  3. Esi labs cilvēks!
  4. Domā kritiski!
  5. Lasi grāmatas!
  6. Pēc iespējas vairāk ceļo!
  7. Iemācies Googlēt!
  8. Mācies valodas!
  9. Rūpējies par veselību!

Paldies jauniešu interešu centra “Balgas strops’ vadītājam Jānim Robertam Kramam un viņa radošajai draugu komandai par dalību skolas Karjeras mēnesī un pavērtajām durvīm uz darba pasauli nākotnes profesionāļiem!

Skolēnu gūtās atziņas:

Marta A.: Jāskatās, kuras profesijas ir pieprasītas darba tirgū, tomēr jāņem vērā arī savas intereses. Nevajag izvairīties no izaicinājumiem, bet censties sevi attīstīt nepārtraukti. Jāmeklē un jāizmanto dažādas iespējas.

Ernests B.: Sapratu, ka izglītībai ir liela loma. Jo vairāk profesiju cilvēks apguvis, jo lielākas izredzes atrast interesantu un labi atalgotu darbu.

Kristaps A.: Nebaidīties būt zinātkāram un censties daudz mācīties. Apgūt daudz profesiju un izmantot iespējas, ko dod apkārtējā vide.

Raivo I.; Karjeras nodarbības bija vērtīgas, pamācošas un motivējošas. Sapratu, cik liela loma labai izglītībai personīgās karjeras izaugsmē. Labi, ka tika brīdināts arī par kļūdām, kuras nevajadzētu pieļaut.

Lizete R.: Klausoties, ko šie jaunieši stāsta, paņēmu sev kādu vērtīgu atziņu: dzīvē reti kad notiek viss tā, kā ieplānots, tādēļ ļoti svarīgi, lai plāna A vietā ir arī plāns B. Reizēs, kad dzīve izmet līkločus, svarīgi, lai ir laba izglītība.

Keita G.: Censties izmēģināt visu un saprast, kāds darbs patīk. Nevajag tēmēt uz darbu, kur lielāka alga, bet galvenais ir darīt to, kas pašam patīk. Tiekties pēc mērķiem un nepadoties.

Ance P.: Nekad nevajag padoties, bet sekot saviem mērķiem un sapņiem. Svarīgi mācīties svešvalodas un ceļot, jo tas turpmāk noderēs darbā un vaļaspriekos.

Viesturs P.: Lai labi varētu dzīvot, ir jābūt labai izglītībai, jo tad varēs vieglāk un ātrāk atrast labi atalgotu darbu, kas pašam sagādā prieku.

Renārs M.: Es uzzināju, ka izglītība ir svarīga, bet nozīmīgāk ir iemācīties ko jaunu no reālās dzīves, tāpēc vajag vairāk ceļot, apgūt jaunas valodas, daudz lasīt, ļoti labi prast izmantot interneta resursus. Arī tur var daudz iemācīties un uzzināt.