30.maijā, lai padarītu aizraujošāku mācību procesu un veicinātu dažādu mācību priekšmetu  savstarpējo saikni, skolā notika kombinētās stundas. Katrai klasei notika četras mācību stundas, kuras vadīja divi vai trīs skolotāji.

Klase Skolotāji Mācību priekšmeti Tēma
1. B. Kuzmane, A. Jurgena Dizains un tehnoloģijas, latviešu valoda Bites
2. A.   Šulca, I. Radvilaviča Datorika, latviešu valoda Sagaidām vasaru.
3. E. Leiboma, S. Cimdiņa Latviešu valoda, krievu valoda, dabaszinības, matemātika Putni
4. M. Gavare, I. Batņa Sociālās zinības un vēsture, dizains un tehnoloģijas Svētku plānošana un svinēšana
5. V. Kalniņa, B. Bērziņa Latviešu valoda, literatūra, matemātika, klases stunda Koks
6. A.Glāzere, M. Asare Angļu valoda, matemātika Matemātiskā mistērija
7. R. Šarkovska, S. Upeniece Matemātika,  datorika Zīmējumu veidošana koordinātu plaknē
8. I.Švalbe, V. Lapiņa Ķīmija, latviešu valoda Sadzīves ķīmija manā ikdienā
9. L. Zemberga – Zeltiņa, A. Krama, S. Makare Datorika, vēsture, sports Izzinoša spēle
10.  /12. A.    Bērziņa, V. Miķelsone Bioloģija, kultūra un māksla Būve un vide