Krāsu nedēļa

Lai kopīgiem spēkiem šo laiku padarītu krāsaināku un saliedētāku, no 22.novembra līdz 26. novembrim Izglītojamo pašpārvalde īstenoja projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” aktivitāti – krāsu nedēļu.
Pirmdiena – melns
Otrdiena – balts
Trešdiena – rozā
Ceturtdiena – oranžs
Piektdiena – zils
Liels paldies visiem par aktīvo iesaistīšanos!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.