Labbūtības pasākums “Drošība skolā”.

23.janvārī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Cēsu pašvaldības policijas pārstāvji – Geidars Suleimanovs un Vita Jankovska.

1.-3. klašu bērniem policija stāstīja par profesiju “Policists”, tika parādīti policijas darba instrumenti. Skolēni nostiprināja arī zināšanas par  viņiem saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem skolā un ārpus tās.

4.– 12.klašu skolēni tika iepazīstināti ar administratīvo atbildību. Tika izrunāti skolēniem aktuālākie jautājumi – alkohola un atkarību izraisošo vielu lietošana, glabāšana un nodošana; fiziskā, emocionālā un seksuālā vardarbība, automašīnas vadīšana bez vadītāja apliecības u.c. Policijas pārstāvji stāstīja arī par reālu gadījumu risināšanu.

Visām klašu grupām bija iespēja uzdot arī interesējošos jautājumus – aktīvākie bija jaunāko klašu skolēni.