Mācāmies, izmantojot Montessori metodes un materiālus

“Tas gan ir maģiski!” teica kāds bērns, uzceļot romiešu arku no klučiem bez līmes, ik pa brīdim pārbaudot, vai tiešām viss turas un arkveida tilts nebrūk. Divi citi tikmēr veikli sašķirojuši simtiem krāsainu zirņu pa toņiem, tā, sev nezinot, attīstot un stiprinot sīko muskulatūru. Kāds pacietīgi jau septīto reizi ar krāsu zīmuļiem izvelk varavīkšņu burtus, cits pēta pasaules karti un grib noskaidrot, kur dzīvo pingvīni un leduslāči. Šie ir tikai daži no darbiņiem, ko darām Montesori nodarbībās Vecpiebalgas bērnudārzā.

Par Marijas Montesori metodi kā izglītības virzienu ir dzirdējuši daudzi, jo pēdējos gados tā ir kļuvusi sevišķi populāra. Tiesa, valda arī uzskats, ka tā ir ļoti īpaša izglītība, kas paredzēta vien izredzētajiem. Patiesībā, mūsdienās tieši alternatīvā izglītība ar mazliet netradicionālākām metodēm un materiāliem, ar individuālo pieeju bērnam ir tā, kas spēj veikli reaģēt uz konkrēta bērna vajadzībām un interesēm. Tādēļ, mijiedarbojoties ar izglītību grupā, varam sasniegt labākus rezultātus bērna attīstībā.

Jau trešo gadu arī Vecpiebalgas bērnudārzā tiek piedāvātas Montesori nodarbības, kuras bērni ir ļoti iemīļojuši. Tas īpašais, kas bērnus te piesaista – būt klusumā, mierā, darboties individuāli vai nelielā grupiņā pa 2-3 bērniem, saņemt nedalītu skolotāja uzmanību un iespēju darboties ar tiem materiāliem, kas konkrētajā dienā visvairāk uzrunā.

Visus Montesori materiālus var iedalīt 5 lielās grupās:

– praktiskās dzīves vingrinājumi

– sajūtu materiāli

– valodas materiāli

– matemātikas materiāli

-kosmiskie jeb pasaules izziņas materiāli

Šie materiāli no katras materiālu grupas ir cieši saistīti un veido vienotu sistēmu. Lielākā daļa šo materiālu sekmē koncentrēšanās spēju attīstību, palīdz apgūt dažādus jēdzienus, meklēt sakarības, tiem ir kļūdu kontrole un pēc materiāla demonstrēšanas bērns spēj patstāvīgi ar to darboties, līdz pilnībā to ir apguvis un var pievērsties jauniem izaicinājumiem.

Bērnu darbība Montesori vidē nemaz nav spēlēšanās, es to saucu par darbošanos. Tā ir bērna mērķtiecīga aktivitāte, kas palīdz viņam apgūt jaunas zināšanas un prasmes, nostiprināt savu raksturu un attīsta pacietību pabeigt iesākto līdz galam.

Mazu bērnu izglītība balstās tajos vienkāršajos darbiņos, ko darām ikdienā katru mīļu brīdi. Tādēļ īpašu uzmanību pievēršu praktiskās dzīves vingrinājumiem – darbojamies ar dažādiem aizdares rāmjiem (pogas, rāvējslēdži, auklas, lipekļi), veram, beram, šķirojam, pētām kukaiņus un ceļazīmes, lokām lakatus un saslaukām, ja kaut kas izbiris. Tā mēs darbojamies ik dienu, un turpināsim darboties arī pēc brīvlaika.

Lai rosīgs šis rudens ikvienam!
Vivita Ločmele