Mācības pašpārvalžu līderiem

No 19. līdz 21.augustam Valmierā norisinājās mācības skolu pašpārvalžu līderiem un atbalsta personai-skolotājai ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”. Tās notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Mācību mērķis bija izstrādāt labbūtības ceļakarti, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un uzlabotu psihoemocionālo labbūtību skolā. Mums bija iespēja izprast, kas ir mentālā veselība, no kā tā ir atkarīga, kāpēc tā ir svarīga tieši tagad, kā saprast, kad ir problēmas ar mentālo veselību. Iepazināmies  ar visizplatītākajām mentālās veselības problēmām. Neformālās izglītības speciālisti un psihologi mums palīdzēja rast idejas, kā uzlabot psihoemocionālo labbūtību skolā, kā samazināt mobingu, kā pašpārvaldes varētu sadzirdēt citu jauniešu viedokļus, kā saliedēt visas vecuma grupas skolā. Izstrādājot labbūtības ceļa karti ir iespēja pretendēt uz 1000 eiro finansējumu tās plāna ieviešanai.

Mūsu skolu pārstāvēja  Marta Logina-Pundure, Marija Liāna Gabrāne, Agnese Volmane, Raivo Ivulāns un atbalsta skolotāja Maira Asare.