Mācību ekskursija uz Rīgu

29.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 5.klase projekta Latvijas skolas soma ietvaros dosies mācību ekskursijā uz Rīgu.

Skolēni  apmeklēs Imanta Ziedoņa fondu Viegli, kur kur izspēlēs interaktīvu kultūrizglītības nodarbību – izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”. Nodarbības ievaddaļā skolēni papildinās un nostiprinās zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa būs veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem būs jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kuri veicina lasītprasmi, radošumu un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veiks trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa pasakās “Pasaka par pogu”, “Kroko un Dils” un “Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt”.

Pēc literārās nodarbības skolēni dosies uz Rīgas Motormuzeju, kur viņiem būs iespēja gūt pirmās zināšanas un iemaņas inženierzinībās un fizikā darbojoties tehniski radošajā darbnīcā „Vēja enerģija”. Nodarbības sākumā skolēni izzinās, kas ir vējš un kā vēja enerģiju iespējams izmantot, kā arī to, kā ar vēja palīdzību var ražot elektroenerģiju, kā ir attīstījušies vēja ģeneratori un cik daudz elektroenerģijas šādi tiek saražots Latvijā. Savukārt nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki, ņemot vērā iegūtās zināšanas par spārnu īpašībām un dažādajiem faktoriem, kas tos ietekmē, izgatavos spārnus vēja ģeneratoram, ko komandu sacensībās izmēģinās pie mākslīgā vēja.