Mans svētdienas rakstu darbs

Laima Akuratere bija ne tikai dzejnieka, pirmā Tēvzemes balvas laureāta rakstniecībā, Jāņa Akuratera meita, bet arī dzejniece un atdzejotāja. Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu, Jāņa Akuratera muzejs aicināja 5.–12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā ,, Mans svētdienas rakstu darbs”

Kopā tika saņemti 174 skolēnu darbus no 57 Latvijas skolām.

5.februārī Zoom platformā 5.-9.klašu skolēniem (12.02. vidusskolēniem) bija pasākums no J. Akuratera muzeja, kuru vadīja latviešu dzejnieks Aivars Eipurs, muzeja vadītāja Maira Valtere un Ruta Cimdiņa. Iepazīstināja ar Laimas Akurateres domrakstiem, video filmu par J. Akurateru, muzikālajā pauzē piedalījās Jelgavas Mūzikas skolas audzēknes.

 

Izvērtējot iesūtītos darbus par tematiem:

  • “Aiz manas mājas ir ezers – / Viss debesu spožums tur mīt… (Laima Akuratere)”

1.vietu ieguva Lizete Rudzīte

  • Ceļojuma ietekme uz cilvēka dvēseli

2.vietu ieguva Elizabete Cīrule

  • Kādu es vēlētos savu dzīvi

2.vietu ieguva  Dārta Kancēviča ( bijusī mūsu skolniece)

3.vietu ieguva Markuss Bērziņš

Uzvarētāji  saņems skolēnu rakstīto darbu apkopojumu grāmatā ,,Svētdienas grāmata” .

Paldies! Lai veicas arī turpmākajos konkursos!