Mārtiņdiena

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.

Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tiek svinēta novembra vidū. Arī skolā sākumskolas skolēni atzīmēja Mārtiņus.

1. klase saģērbās sevis veidotajās maskās, zīmēja gaiļus, minēja mīklas un gāja rotaļās.

2. klase skolēni Mārtiņdienā uzzināja par svētku tradīcijām. Visi zīmēja gaili, atšifrēja ticējumus, ēdienus un skandēja tautasdziesmas. Apsveica arī savus klases jubilārus – Mārtiņu, Martinu un Markusu, kuri cienāja ar gardiem saldumiem.

3. klase Ar prezentācijas palīdzību iepazinās ar informāciju par gaili, lasīja tautasdziesmas, ticējumus, rakstīja aprakstu un aplicēja krāsainu gaili.