Matemātikas komandu olimpiāde “Atvērtā kopa”

Sestdien, 11.novembrī, skolā pulcējās 7.-11.klašu skolēnu komandas, lai piedalītos matemātikas komandu oimpiādē “Atvērtā kopa.” Tradīciju organizēt komandu matemātikas olimpiādes aizsāka Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Dace Andžāne 2003. gadā. Lielākoties tajā piedalījušies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, bet 2006. gadā tajā piedalījās arī Rīgas Franču liceja, Rīgas 3. vidusskolas, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un citu skolu skolēni. Kopš 2009. gada olimpiādē piedalās arvien lielāks skaits skolu, tai skaitā skolas ārpus Rīgas. Mēs šajā olimpiādē piedalāmies jau no 2010.gada.