Meklējam prieku!

Turpinām darboties, lai nekādi pasaules notikumi neaizēnotu skaistāko un atbildīgāko laiku: bērnību! Kas dara šo laiku priecīgāku? Tās ir rotaļas un spēles ar mūzikas instrumentiem, laiks, pavadīts liekot lego klučus interesantās būvēs, tā ir  mācīšanās, izmantojot Montesori materiālus, rudens putras vārīšana saviem rotaļlietu draugiem, pirkstiņu vingrināšana plēšot, griežot, lipinot un līmējot, tā ir vingrošana sporta takā, sulas spiešana un ķirbja grebšana. Ceram uz drīzu, drošu un priecīgu tikšanos arī ar citiem bērnudārza bērniem!