Mērķu plānošana pamatskolā

Interaktīvā diskusijā 6.un 7. klašu skolēniem , kurā tika nodrošināts darbs grupās un individuāli, palīdzot izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, skolā viesojās Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere, kura iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, kā arī motivēja un palīdzēja izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā.

Skolēni veica individuālu darbu pie „mērķu kartes” aizpildīšanas, lai izveidotu savu nākotnes profesijas īstenošanas plānu. Izglītojamiem tika sniegts individuāls atbalsts un palīdzība, lai „ mērķu kartē” plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nobeigumā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izvērtējums un tika saņemtas  atbildes uz izglītojamos interesējošiem jautājumiem.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.