Meteņdiena sākumskolā

Piektdien sākumskolā atzīmējām Meteņus. Jau mācību stundās iepazinām Meteņdienas tradīcijas, tautasdziesmas un dziesmas. Pēcpusdienā devāmies ārā, lai svinētu pavasara gaidīšanas svētkus. Metenis skolēniem bija sagatavojis mīklas un dažādus uzdevumus. Par vienu no grūtākajiem uzdevumiem izvērtās Meteņa ķeršana. Vēlāk skolēni dalījās jauktās grupās un zīmēja sniegā. Pasākuma noslēgumā neiztrūkstošā Meteņa “zelta pogu” ķeršana. Skolēni novērtēja pasākumu kā ļoti labi izdevušos.

Paldies skolēnu parlamentam par atsaucību pasākuma organizēšanā!
Rakstu sagatavoja: Monta Gavare