Olimpiāžu diena sākumskolā

Jau tradicionāli, mācību gada trešajā pussemestrī 1. – 3. klašu skolēni, veic kombinēto mācību olimpiāžu uzdevumus. Šogad 27.februārī skolēni, pielietojot apgūtās zināšanas, prasmes un erudīciju, risināja dažādos uzdevumus, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus.

Angļu valodā

  1.klasē pirmo vietu dalīja trīs skolēni: Samanta Gorovenko, Pauls Putniņš un Samanta Sekste.

Otrā vieta arī trim skolēniem: Martinam Bogdanovam, Kristapam Klodžam un Patrikam Zārdiņam.

  2.klasē pirmā vieta Klāvam Gavaram, otrā vieta Jēkabam Baumanim, trešā vieta Madarai Asarei.

  3.klasē pirmā vieta Danilam Kristam Smirnovam, otrā vieta Armandam Gulbim, trešā vieta Līvai Lielbārdei.

Latviešu valodā un dabaszinībās

  1.klasē pirmā vieta Patrikam Zārdiņam, otrā vieta Paulam Putniņam, trešā vieta Samantai Sekstei.

  2.klasē pirmā vieta Klāvam Gavaram, otrā vieta Janam Robertam Drīlim, trešā vieta Jēkabam Baumanim.

  3.klasē pirmā vieta Armandam Gulbim, otrā vieta Katei Ķepītei, trešā vieta Lienei Klodžai.

Matemātikā un sociālajās zinībās

  1.klasē pirmā vieta Patrikam Zārdiņam, otrā vieta Paulam Putniņam, trešā vieta Martinām Bogdanovam.

  2.klasē pirmā vieta Samantai Briškai, otrā vieta Klāvam Gavaram, trešā vieta Reinai Ērglei.

  3.klasē pirmā vieta Armandam Gulbim, otrā vieta Agnesei Lapiņai, trešā vieta Katei Ķepītei.

Skolotāju lomā iejutās arī otrās klases skolēnu Pētera, Gustava un Jēkaba mammas un trešās klases skolēnu Danila un Lienes mammas. Liels paldies viņām par līdzi jušanu, atbalstu un palīdzību.