Olimpiāžu diena sākumskolā

29.aprīli 1.-.3. klašu skolēni piedalījās skolas kombinētajā olimpiādē. Divas mācību stundas visi skolēni čakli strādāja, veicot uzdevumus latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un sociālajās zinībās.  Lai labi veiktu uzdevumus, pati svarīgākā prasme- lasītprasme, kura regulāri jāturpina pilnveidot ikdienas darbā. Sākumskolas skolotājas laboja darbus, saskaitīja punktus.

Labāk veicies:

1.vieta   1.klasē: Beātei Mozuļčikai

2.klasē: Paulai Kļaviņai

3.klasē: Martinam Bogdanovam

2.vieta  1.klasē: Emīlijai Vanterei

2.klasē: Jānim Bērziņam

3.klasē: Samantai Gorovenko

3.vieta  1.klasē: Annai Dandenai

2.klasē: Emīlijai Poikānei

3.klasē: Paulam Putniņam un Patrikam Zārdiņam

Atzinības:

1.klasē: Aušrai Sasnauskaitei,  Markusam Veinbergam, Katrīnai Ozolai

2.klasē: Luīzei Spalviņai, Rūdolfam Brīvībam, Katrīnai Krūmiņai

3.klasē: Kristapam Klodžam, Markusam Gorbatko, Druvim Danielam Kļavam – Kļaviņam