2019./2020.mācību gadā Vecpiebalgas vidusskola tika iesaistīta projektā ,,Droša skola”, kura ietvaros tika veikta skolēnu, viņu vecāku un skolotāju aptauja. Tās rezultātā tika noteikti veicamie darbi skolas drošas vides pilnveidošanai. Gan skolēni, gan viņu vecāki, gan skolotāji aptaujā norādīja, ka audzēkņu drošību apdraud arī skolas pagalmā augošie vecie koki. Tāpēc 2020.gada martā skolas vītolus apsekoja Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais eksperts Aldis Liepiņš, kurš ieteica pieaicināt sertificētus arboristus, kas izvērtētu koku fizisko stāvokli un bīstamību. SIA ,,Labie koki” sertificētā arboriste Daiga Strēle sagatavoja skolas pagalmā augošo 4 balto vītolu novērtējumu, kurā norāda, ka ,,koku grupu stādījumam pēc tik plašiem bojājumiem nav ilgtermiņa perspektīvas, pakāpeniski aizies bojā” un, ņemot vērā 2 Ziemeļu virzienā augošo vītolu stumbra sagāzumu, plašos stumbra bojājumus un koku augšanas vietu, nepieciešams veikt koku nozāģēšanas darbus. Pēc SIA ,,Labie koki” novērtējuma Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais eksperts Aldis Liepiņš sagatavoja atzinumu par Vecpiebalgas vidusskolas pagalmā augošajiem vītoliem (sk. pielikumu). Ņemot vērā saņemto atzinumu, 2020.gada 14.maijā Ziemeļu virzienā augošie vītoli tika nozāģēti.