Pārskats par realizētajiem karjeras pasākumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pārskats

 par realizētajiem pasākumiem Vecpiebalgas vidusskolā

2019./2020. m.g.

Nr.p.k. Datums Pasākuma nosaukums Klase Skolēnu skaits
1. 8.10. 2019. Karjeras prasmju attīstīšana ar RTU Rīgas Biznesa skolas pārstāvi Elzu Priedi 9.- 12. 58
2. 15.10.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 9. 24
3. 31.10. 2019. Konference “Uzdrīksties uzvarēt”. 11.,12. 23
4. 5.11.2019. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 7. 26
5. 19.11.2019. Karjeras stunda” Individuālā karjeras plāna izveide” 11. 12
6. 20.11.2019. Darba pasaules iepazīšana. Ekskursija uz IT uzņēmumu C.T.CO. Rīgā 10.-12. 35
7. 26.11.2019. Karjeras stunda “ Karjeras ceļa kartes sastādīšana” 9. 24
8. 27.11.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 10. 10
9. 10.12. 2019. Karjeras stunda “ Mērķu plānošana” 12. 12
10. 12.02. 2020. Ēnu diena 7. – 12. 35
11. 25. 02.2020. Darba pasaules iepazīšana” KAA pasākums Valmierā 4. 14
12. 6.03.2020. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 3. 22
13. 13.03.2020. KAA pasākums “ Mērķu plānošana” kopā ar “ Pacelt pasauli” 6. – 7. 47

Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī, nenotika pasākums 1. – 3. klasei “ Darba pasaules iepazīšana” (plānots bija 24. aprīlī), un pasākums 8. -9. klasei “SkillsLatvija” (plānots bija 29. aprīlī).

Pārskatu sagatavoja pedagogs, karjeras konsultants Vecpiebalgas vidusskolā: Rigonda Prīse