Pedagogu konference “SATIKŠANĀS … 2 METRU ATTĀLUMĀ”

Atkalredzēšanās, atkalsatikšanās Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes pedagogiem Zaubes pamatskolā konferencē  “SATIKŠANĀS … 2 METRU ATTĀLUMĀ”27. augustā.

Konferenci atklāja Amatas novada domes vadītāja E. Eglīte, novēlot mums izturību, sapratni, dzīvesprieku  šajā pārmaiņu laikā.

D. Dombrovska iepazīstināja ar aizvadītā mācību gada IZM un Edurio aptaujas izvērtējumu attālinātajā mācību procesā un jauninājumiem šinī mācību gadā ( par mācību standartiem, jaunajiem mācību priekšmetiem).

Interesanta un iedvesmojoša Kristapa Kravaļa lekcija par motivāciju, fiziskās un emocionālās enerģijas resursu plānošanu jeb enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem – lektora, personīgās produktivitātes un “high performance” trenera, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības  “HiPotential.lv” vadītāja, spēļu un atrakciju uzņēmuma “PlayPotential.lv” veidotāja, LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras absolventa, fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” vairākkārtējais  nominants. „Tas nozīmē ne tikai fizisko attīstību un veselīgi ēst, bet tas nozīmē arī to, ka es esmu sociāli, emocionāli vesels, ka es varu strādāt ar savām emocijām, ka es varu tikties ar cilvēkiem un intelektuāli sevi attīstīt, ka es varu būt garīgi vesels, profesionāli vesels un galu galā arī finansiāli,” tā veselīgu dzīvesveidu skaidro K. Kravalis.

IZM Atzinības rakstus pasniedza:

Vita Lapiņalatviešu valodas un literatūras skolotājai-  par atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam,  rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga latviešu valodas olimpiādēm un literārajiem konkursiem, ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

 

Žanna Otersone – vēstures un kulturoloģijas skolotājai-  par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga vēstures olimpiādēm, ieinteresētību un iniciatīvu izglītības iestādes procesa pilnveidošanā.

 

Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstus pasniedza:

 

Ilzei Gailinai –  pirmsskolas skolotājaipar apzinīgu  un radošu darba pienākumu veikšanu, atsaucību un ieinteresētību darbā ar bērniem un vecākiem, atbalstu un sadarbību Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas “Mazputniņš” mērķu sasniegšanā. 

Ilzei Pizānei – pirmsskolas skolotājai – par atbalstu un atsaucību, radošu un atbildīgu darbu kompetenču pieejas ieviešanā Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolā “Mazputniņš un ieguldījumu projektā ,,Sportojam kopā!”.

Līgai Glāzerei – Spalviņai – sporta skolotājai par radošu un atbildīgu darbu, iniciatīvu un ieinteresētību aktīva dzīvesveida popularizēšanā, pilnveidojot Vecpiebalgas vidusskolas un pirmsskolas “Mazputniņš” materiāli tehnisko bāzi un realizējot projektus ,,Sporto visa klase”,,Sportojam kopā!” un  ,,BeActive”.

Ivetai Ērglei – profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” vadītājai – par mērķtiecību un radošumu, ieinteresētību, iniciatīvu un sadarbību izglītības programmas popularizēšanā un attīstīšanā.

Ligitai Zembergai – Zeltiņai – informātikas skolotājai – par iniciatīvu, atsaucību un radošumu Vecpiebalgas vidusskolas informatīvās telpas veidošanā, atbildību un ieinteresētību skolas mērķu sasniegšanā.

Inesei Ozolai – angļu valodas skolotājai un projektu koordinatoreipar atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, mērķtiecīgu un ieinteresētu sadarbību projektu īstenošanā Vecpiebalgas vidusskolā.

 

Konferences noslēgumā ar dziesmu „Tik un tā”

 

Nāk rudens apgleznot Latviju,

Bet nepūlies necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

Nāk rudens apgleznot Latviju,

Bet nepūlies necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

Piedz.

Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,

Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu

Pasaules llašajos ceļos.

Par mazu, lai laistu vienu.

Es līdzi ceļos.

                                                        (Uldis Stabulnieks, Māra Zālīte)

savu muzikālo sveicienu ,,Satikšanās” priecēja Uģis Roze un Andris Ērglis .

 

Lai katram no mums  lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!