Iesim budēļos

„Sameklē tos ziedus savā sirdī,

Kuri ticību un mīlestību sēj (..)

Sameklē to sapni savā sirdī,

Kura dēļ tu mūžu pretī gaismai ej.

Sameklē to visu savā sirdī,

Esi laimīgs — sev un pasaulei…

Tora

Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūsu skolā aizsākās jau decembra sākumā, kad skolas pagalmā spožās gaismās iemirdzējās Ziemassvētku eglīte un baltais, pūkainais sniegs.

Svētku laikā mūs priecē noformējums skolas ieejas  foajē, gaiteņos, klašu telpās un Adventa vainadziņi uz katrām durvīm.  Logos  draudzīgi  sāka virpuļot skolēnu veidotās  sniegpārsliņas. Pēdējās mācību nedēļās klasēs greznojās arī eglītes.

Tur, kur ir bultiņa, varētu iestarpināt tekstu. Rūpējoties par skolēnu labizjūtu un prieku gaidot svētkus, Izglītojamo pašpārvalde projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros organizēja dažādas aktivitātes.

Ar Ziemassvētku piparkūku smaržu mūs katru pēcpusdienu  priecēja skolotājas Birutas ikgadējā darbošanās ,,Piparkūku darbnīcā”, kur 1.-3.klašu skolēni mācījās cept piparkūkas, iepriecinot sevi, klasesbiedrus, skolotājus un vecākus.

Ziemassvētki ir laiks, kas liek paraudzīties sev apkārt un atskārst, ka tas ir arī došanas laiks. Mūsu skolas skolēni un viņu vecāki, skolotāji  sarūpēja vairākus simtus lielāku un mazāku dāvaniņu, kuras nogādāja Cēsu slimnīcas Bērnu nodaļai, piedaloties akcijā ,,Drosmes kaste”, lai iepriecinātu mazos pacientus.

Skolas pašpārvalde aicināja zibakcijā ,, Uzcel sniegavīru vai par visu ģimeni!”, kurā piedalīties paspēja  daži kolektīvi, jo strauji sākās atkusnis.

Skolā darbojās Ziemassvētku pasts. Apsveikumus veidoja gan papīra formā, gan digitāli.

Ar mazu Ziemassvētku koncertu ,,Atvērtā skatuve” priecēja 1.-9.klašu skolēni skolotājas Intas iedvesmoti. Pielāgojoties situācijai, katrai klasei bija iespēja pie atvērta loga dziedāt, spēlēt instrumentus. Skolas pagalmā savu dejas mākslu rādīja 2. un 5.klases deju kolektīvs. Bija arī vairāki skatītāji, kas koncertiņu klausījās un skatījās skolas pagalmā.

21.decembrī, pēdējā 1.sem. dienā, klašu eglītes un aktivitātes kopā ar ķekatniekiem skolas pagalmā. Skolēni saņēma sava darba vērtējumu – liecību.  Pie ķekatniekiem ( skolas direktore un komanda) katra klase veica uzdevumus: dziedāja, runāja dzejoļus; rotaļājās; veica sadarbības stafeti; vilka ap skolu bluķi; sadedzināja savus sliktos ieradumus; veidoja vēlējumus nākamajam gadam. Skolēniem pasākums patika, bija priecīgi.

Mūsu Ziemassvētku laiku filmēja Aivis Šulcs.

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. Un tad nav svarīgi: ir vai nav sniegs, jo ceļš atvērts gaišākām domām…

/ M. Svīķe/

1.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

2.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

3.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

4.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

5.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

6.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

7.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

8.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

9.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

10.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

11.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

12.klases piedzīvojumi pēdējā semestra mācību dienā

Labdarības akcija “Drosmes kaste” 

Ziemassvētku koncerts ,,Atvērtā skatuve”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.