Ceļavārdi

Ja skolas zvans mums vēlreiz dūktu,

Tad skolas solā sēstos mēs,

Trīs lietas skolotājiem lūgtu,

Jo zinām, kas ir vajadzīgs.

Mums dodiet mīlestību ceļam,

Jo tās nekad par daudz nav dots.

Tas – trauks, no kura visi smeļam,

Bet kurš nekad nav iztukšots.

Un gudrību mums vajag arī –

Uz zaļa zara katrs tiks,

Bet, ja bez prāta darbu darīs,

Tad galu galā iznāks čiks.

Un, lai mēs elpot spētu brīvi,

Vēl drosmi vajag sirdī liet.

Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi,

Mums katram atbildīgi jānoiet.

31.maijā skolas vadība teica ceļa vārdus 12. un 9.klases skolēniem.

9.klases audzēkņiem Pēdējā zvana svētki šoreiz notika attālināti, savukārt 12. klases skolēni pulcējās skolas pagalmā, kur viņus sagaidīja skolasbiedru darināts ziedu zvans. Pēc tradicionālā apļa ap skolas dīķi 12.klases audzēkņi, atskatoties uz vidusskolas gadiem, izvērtēja skolas darbu, norādot stiprās un pilnveidojamās jomas. Vēlāk 12. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju devās uzdevumu maršrutā pa Vecpiebalgas apkārtni, kuru bija sagatavojuši 10. un 11. klases skolēni. Maršrutā bija iekļautas vietas, kurās divpadsmitie vidusskolas laikā bija uzturējušies visbiežāk. Katrā maršruta pieturvietā skolēniem bija jāveic kāds uzdevums: jāattēlo sen uzņemta klases bilde, jāloka lidmašīnas, jāspēlē mēmais šovs u.c. Sešu punktu maršruts noslēdzās Vecpiebalgas Evanģēliski luteriskajā baznīcā, kurā 12. klases audzēkņi rakstīja novēlējumus 10. un 11.klases skolēniem.

Marta Logina-Pundure